Soutěž stánek pod Bílou Horou Bolevecké rybníky

Navigace

Statutární město Plzeň

oznamuje ve smyslu § 39, odstavce 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

záměr statutárního města Plzně

pronajmout

veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku pozemky ve vlastnictví města Plzně nacházející se v rekreační oblasti Boleveckých rybníků, konkrétně v lokalitě pod Bílou Horou, za účelem umístění a provozování dočasné stavby stánku s občerstvením a pobytovou terasou vč. mola na pozemcích p.č. 2164/12, p.č. 2164/17 a p.č. 2164/18, k.ú. Bolevec o maximální nepřekročitelné výměře 272 m2, a to na dobu určitou 10 let s možností jejího prodloužení.

Podmínky soutěže budou od 31. 3. 2023 zveřejněny na webových stránkách:
https://www.svsmp.cz/verejne-zakazky/soutezstanekpodbilouhorouboleveckerybniky/

Nabídky je možné podávat do 21. 4. 2023 do 10:00 hodin na adresu SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

Připomínky k uvedenému záměru je možné předkládat písemně, po dobu uveřejnění záměru, na adresu:
SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

 

Záměr soutěže - Stánek pod Bílou Horou, Bolevecké rybníky

Informace o GDPR

 

Oficiální stránky města Plzně

 

Novinky na E-mail

4252

Město Plzeň