Plán dopravní obslužnosti města Plzně na období let 2021-2025

Novela zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících uložila nově obcím zpracovat plány dopravní obslužnosti na jejich územích.

Novela zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících uložila nově obcím zpracovat plány dopravní obslužnosti na jejich územích. Tato povinnost se týkala i města Plzeň, a tak úsek veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku města Plzně ve spolupráci s Plzeňskými městskými dopravními podniky a společností POVED zpracovala Plán dopravní obslužnosti města Plzně. Rada města Plzně plán po projednání v Radě Plzeňského kraje schválila na svém zasedání 14. 12. 2020 usnesením č. 1234.

V souladu s požadavky zákona Plán dopravní obslužnosti města Plzně zveřejňujeme zde.