Jak fungují přestupy?

Vysvětlení problematiky přestupních vazeb mezi tramvajovými linkami v sadech Pětatřicátníků.

V poslední době byla v tisku vedena diskuse o kvalitě přestupních vazeb, „ujíždění“ vozů MHD atp. Tato témata se objevují i ve stížnostech a připomínkách cestující veřejnosti podávaných na SVSMP resp. PMDP, a.s. Následující text vysvětluje logiku současných přestupních vazeb v Sadech Pětatřicátníků.

Ilustrační foto - Zastávka Sady Pětatřicátníků v Plzni.
Ilustrační foto - Zastávka Sady Pětatřicátníků v Plzni. Foto: Jan Šlehofer

Přestupní vazby mezi linkami č. 1 a 4 jsou garantovány v pracovní dny po 20. hodině a v sobotu a neděli celodenně, a to ve směru na Lochotín v zastávce Pod Záhorskem, v opačném směru v Sadech Pětatřicátníků. Linka č. 2 je vedena v mezičasech mezi spoji linky č. 1 tak, aby ve společném úseku Mikulášské nám. – sady Pětatřicátníků byl interval tramvají poloviční a lidé tak měli komfortní spojení mezi centrem města a nádražím. Na přestup mezi linkami č.2 a 4 v sadech Pětatřicátníků vychází tedy v ideálním případě čas 3-4 minuty.

V době mezi 22:50 a 23:50 se v Sadech setkávají každých 15 minut tramvaje všech tří linek ve všech šesti směrech (pouze v 23:05 a 23:35 chybějí spoje směr Bolevec a Skvrňany) a všechny vozy zde mají naplánovaný dvouminutový pobyt, to aby mohli lidé pohodlně přejít mezi zastávkami v Sadech a v Solní ulici.

Proč nejsou přestupy garantované i v pracovních dnech přes den?

Intervaly v dopravních špičkách:
- l.č. 1 = 4-6 minut (podle typu soupravy),
- l.č. 2 = 5 minut,
- l.č. 4 = 3 minuty,
což je dáno poptávkou na jednotlivých linkách. Je tedy jasné, že při různých intervalech se tramvaje nemohou pravidelně setkávat. S ohledem na minimální intervaly není garance přestupů potřebná.

Intervaly v dopravních sedlech:
- l.č. 1 = 7,5 minuty,
- l.č. 2 = 7,5 minuty, přitom linky č. 1 a 2 jezdí v prokladu jako o víkendu,
- l.č. 4 = 5 minuty,
s ohledem na rozdílný interval není garance přestupů na linku č. 4 možná.

Graf - Počty cestujících v zastávce Sady Pětatřicátníků /v obou směrech/ (jpg, 120 kB)

Proč tramvaj někomu občas ujede?

Problém garantovaných přestupů v systému obecně

Přestože je zaveden „taktový systém“ s pravidelnými intervaly na většině linek (zejména o víkendech), není možné garantovat přestupy mezi všemi linkami ve všech přestupních bodech. Proto byly zvoleny vybrané přestupní uzly, kde jsou přestupy zajištěny (zejména na konečných radiálních linek, jako jsou např. Bory, nám. Milady Horákové, Doubravka Zábělská apod.). V některých uzlech pak přestupy optimálně nefungují. Typická je linka č.30, která na své trase kříží zhruba 10 jiných hlavních linek, na většině křižných bodů nejsou a nemohou být přestupy garantované.

Závěr:
Jsme přesvědčeni, že tzv. „ujíždění“ není v drtivé většině případů způsobeno zlou vůlí řidiče, ale prostě vyplývá z dopravní situace, již jsme se snažili ve výše uvedených bodech popsat. Problém tzv. „ujíždění“ existuje od doby, co byla veřejná doprava zavedena a úplně nebude vyřešen nikdy. Zlepšování služeb je ale trvalou snaho vedení PMDP, a.s. i města.

V žádném případě si nemyslíme, že by nebylo stále co zlepšovat. Ze zveřejněných zkušeností cestujících např. vyplývá nutnost prověřit reálnost jízdních dob na tramvajových linkách o víkendu (nadjíždění na l.č.4), a následné případné provedení korekcí. Toto bude ve spolupráci s PMDP, a.s. učiněno.