Dopravně provozní řád Terminálu Hlavní nádraží

Článek informuje o vydání dopravně provozního řádu (DPŘ) zmíněného terminálu, DPŘ je platný a účinný od 09.12.2018.

Na základě pověření vlastníka areálu „Terminál Hlavní nádraží“, kterým je město Plzeň, vydává SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, p.o. dopravně provozní řád (dále též “DPŘ“) zmíněného terminálu (blíže viz usnesení Rady města Plzně č. 1019 ze dne 20.09.2018).

DPŘ s účinností od 09.12.2018 je k dispozici níže.