Technologie SSZ v Plzni - IV. - Komunikace s dopravní ústřednou

Informace o technologiích použitých při komunikaci řadič - ústředna

Moderní informační technologie, které samozřejmě pronikají i do oblasti řízení světelnou signalizací (SSZ), přinášejí řadu nových, dříve netušených možností. Dnes (téměř) nezbytná komunikace řadiče s dopravní ústřednou se tím dostává na podstatně vyšší úroveň, zejména co se rychlosti a spolehlivosti týče.

Nutno vysvětlit, že vlastní řízení SSZ, tedy přepínání světel na návěstidlech podle předem definovaných pravidel, i nadále obstarává řadič křižovatky. To je v podstatě počítač, který shromažďuje informace z čidel ve svém okolí (vozidlové smyčky, chodecká tlačítka, trolejové kontakty, rádiové detektory MHD a další ...), v reálném čase je vyhodnocuje a na základě naprogramované logiky pak řídí přepínání jednotlivých signálů. K tomu v podstatě ústřednu nepotřebuje a v praxi se obvykle výpadek komunikace s ní nijak neprojeví. Je to nejspolehlivější řešení, ale neumožňuje řídit město jako síť - přepínat fáze SSZ v reálném čase na základě stavu křižovatek v okolí.  "Zelená vlna" i TASS logika (koordinace směru, resp. celé oblasti) jsou programovány jinak a do konkrétních jednotlivých řadičů jsou vloženy předem.

Není tak dávno doba, kdy řadiče, pokud byly vůbec připojeny, komunikovaly s ústřednou po metalické dvojlince, podobně jako analogové telefony. Zjednodušeně lze říci, že byl nutný vcelku vedený kabel od každého řadiče k ústředně zvlášť. Pomineme-li nyní technologickou složitost tohoto řešení (instalace, údržba, náchylnost k poruchám ...), samotná rychlost přenosu dostačovala spíše k pouhému sledování stavu SSZ, než k aktivní komunikaci s ním. Příčinou toho však nebyl až tak vlastní kabel, jako spíše komunikační zařízení (modemy) na jeho koncích.

Na poslední generaci procesorových desek řadiče už je osazeno standardní ethernetové rozhraní (LAN), což umožnilo rozšířit okruh zařízení, která lze pro komunikaci použít.

Přesto v Plzni zůstává několik křižovatek, které zatím na ústřednu připojit nelze. Je to kvůli nepřítomnosti komunikačního kabelu v kombinaci se zastaralým typem řadiče, který neumožňuje jiné připojení. Počet takových zařízení rok od roku klesá.


Níže je možno najít přehledná schémata zobrazující způsob připojení jednotlivých křižovatek ve městě ...