Světelná signalizace

Navigace

Doplnění světelné signalizace na okružní křižovatce Částkova – Koterovská

22. 3. 2023 | Autor: Ing. Vladimír Pouzar

Okružní křižovatka Částkova - Koterovská - Francouzská je jako celek neřízená. Světelným signalizačním zařízením (SSZ) je řízen pouze průjezd tramvají linky č.2 středem okružní křižovatky po Koterovské ulici.

Ve směru Francouzská - Částkova (východ) jsou vedeny autobusové linky č.29 a 30. Vzhledem k intenzitám dopravy u nich hlavně ve špičkových hodinách dochází k opakujícímu se zpoždění na vjezdu z Francouzské ulice do okružní křižovatky.

Na základě požadavku PMDP a.s. zadal správce SSZ projekt na doplnění stávajícího SSZ o řízení vjezdu z Francouzské ulice se zajištěním preference autobusů. SSZ bude doplněno o návěstidla na kruhovém objezdu před vjezdem z Francouzské ulice ve směru od Slovanské. Na vjezdu do okružní křižovatky z Francouzské ulice bude doplněno výzvové návěstidlo pro autobus. Autobus blížící se k okružní křižovatce bude detekován a přihlásí se do SSZ. Následně dojde k zastavení vozidel na kruhovém objezdu před vjezdem z Francouzské, takže bude umožněn plynulý vjezd autobusu včetně všech vozidel před ním. Po vjetí autobusu do okružní křižovatky se autobus odhlásí a bude uvolněn průjezd vozidel po kruhovém objezdu.

Na tuto akci byla zpracována projektová dokumentace a vydáno územní rozhodnutí. Následně proběhlo zadání veřejné zakázky a byl vybrán zhotovitel. Přípravné práce již probíhají a samotné práce v terénu budou zahájeny koncem března. Během realizace prací nedojde k dopravním omezením, pouze minimálně a krátkodobě v době instalace stožárů a návěstidel SSZ. Investorem akce je Město Plzeň, realizaci zajišťuje Správa veřejného statku města Plzně. Finanční náklady činí necelých 3,5 mil. Kč včetně DPH a zahrnují doplnění návěstidel, nové kabelové trasy a nový řadič SSZ včetně programového vybavení. Termín dokončení je do 30. 04. 2023.

 

Informace o GDPR

 

Oficiální stránky města Plzně

 

Novinky na E-mail

3141

Město Plzeň