Výjezd od hráze Boleveckého rybníka

Koncem října byla dokončena stavba nového výjezdu od hráze Boleveckého rybníka na ulici U Velkého rybníka.

Koncem října byla dokončena stavba nového výjezdu od hráze Boleveckého rybníka na ulici U Velkého rybníka.
Účelem této stavby bylo zajištění lepší dopravní obslužnosti hráze Boleveckého rybníka především v souvislosti s údržbou vodní plochy.

Prováděcí firma: VERSADO s.r.o.

Celkové náklady: 440.000,- Kč

 
před:
       

po: