Oprava chodníků v Úslavské ulici na Slovanech

V průběhu měsíce července letošního roku byly provedeny opravy chodníků v Úslavské ulici.

V průběhu měsíce července letošního roku byly provedeny opravy chodníků v Úslavské ulici po obou stranách v úseku mezi ulicemi Železniční a Barrandova. Původní nevyhovující povrchy z asfaltu byly poškozeny mnoha výkopy po předchozích haváriích a pokládkách inženýrských sítí. Nové povrchy byly provedeny z betonové zámkové dlažby spolu s vyrovnáním stávajících žulových obrubníků a byla položena izolace podél domů.

Prováděcí firma: EKOLEVEL s.r.o.

Celkové náklady: 595.782,05 Kč


před:
       

po: