Oprava prostranství Hodonínská 43-51, Plzeň-Vinice

V polovině listopadu byla dokončena oprava chodníku a bezbariérových vstupů ve vnitrobloku Hodonínská 43-51.

V polovině listopadu byla dokončena oprava chodníku a bezbariérových vstupů ve vnitrobloku Hodonínská 43-51.
V současné době již značně poškozené panely, které tvořily rampy a podesty u vchodů, byly vybourány a nahrazeny betonovou zámkovou dlažbou. Dlažba u bezbariérových ramp byla opatřena pásy zámkové dlažby s protiskluznou úpravou. Současně byl proveden i nový asfaltový povrch přilehlého chodníku včetně nových obrubníků.

Prováděcí firma: VIDA GROUP s.r.o.

Celkové náklady: 1.850.000,- Kč


před:
     

po: