Členění komunikací na území města podle vlastníků a správců

Vlastníky (správci) pozemních komunikací na území města Plzně jsou: - Česká republika (Ředitelství silnic a dálnic ČR) pro dálnice a silnice I. třídy, - Plzeňský kraj (Správa a údržba silnic Plzeňského kraje) pro silnice II. a III. třídy, - Statutární město Plzeň (Správa veřejného statku města Plzně) pro místní komunikace, různé právnické a fyzické osoby pro účelové komunikace.

Vlastníky (správci) pozemních komunikací na území města Plzně jsou:

Přehledová mapa komunikací a komunikační sítě na území města Plzně:
http://gis.plzen.eu/doprava/
 

Komunikace ve vlastnictví státu

Město Plzeň protínají tři silnice I. třídy:

Komunikace ve vlastnictví kraje

Komunikace ve vlastnictví města

Místní komunikace se člení do 4 tříd: