Doporučené cyklotrasy na území Plzně

SVSMP připravila ve spolupráci se SITMP pro cyklisty, kteří se pohybují po Plzni, mapu doporučených tras.

SVSMP připravila ve spolupráci se SITMP pro cyklisty, kteří se pohybují po Plzni, mapu doporučených tras. Barevně jsou rozlišené stezky pro chodce a cyklisty s rozděleným a se společným provozem, polní či lesní cesty a komunikace společné s motorovou dopravou (s nízkou intenzitou provozu). V mapě jsou označené úseky s velkým podélným sklonem, místa s hezkým výhledem a také místa potenciálně nebezpečná (např. křížení s frekventovanou komunikací).

Trasy nemají žádné značení (v ulicích nejsou žádné šipky apod.), je třeba se orientovat podle mapy. Mapa v pdf je určená pro formát tisku A2. Doporučené cyklotrasy je možné najít také na https://mapy.plzen.eu/ pod odkazem Turistika – Cyklotrasy přehled, trasy zde ale nejsou rozlišené podle druhu komunikace.

Zakreslené cyklotrasy jsou sjízdné pro horská a trekingová kola - některé úseky mají prašný povrch. Trasy jsou určené výhradně pro cyklisty, kteří znají a respektují pravidla silničního provozu (nejsou vhodné např. pro malé děti). Jízdu je vždy nutné přizpůsobit technickému stavu povrchu vozovky a klimatickým podmínkám.