Informace pro cyklisty

Navigace

Poslední úsek cyklostezky podél Borské ulice byl otevřen

19. 11. 2021 | Autor: Ing. Radka Žáková

Borská ulice je důležitou spojkou z Jižního předměstí na Borská pole pro motorovou dopravu i pro cyklisty. Poslední chybějící úsek cyklostezky v zatáčce na Karlově byl otevřen tento týden. Více...

Aktualizace Cyklogenerelu města Plzně

27. 10. 2021 | Autor: Miroslav Klas

Město Plzeň má platný Generel cyklistických tras města Plzně (tzv. cyklogenerel), který prochází pravidelnou aktualizací. Vzhledem k narůstajícímu počtu cyklistů, koloběžkářů, uživatelů segwayů atp. je třeba doplnit tento strategický dokument… Více...

Parkování jízdních kol u hlavního vlakového nádraží

11. 10. 2021 | Autor: Miroslav Klas

Rada města Plzeň schválila ceník úschovy v cykloboxech umístěných u Paluby Hamburk nedaleko hlavního vlakového nádraží. Více...

Začínáme stavět novou cyklostezku na Roudné

6. 9. 2021 | Autor: Ing. Radka Žáková

V ulici Na Roudné, kterou často využívají cyklisté pro cestu z Lochotína, Doubravky, Bílé Hory i z oblasti Boleveckých rybníků, se začíná stavět nová cyklostezka. Od vyústění Luční ulice ke kruhovému objezdu v křížení ulic… Více...

Byl otevřen nový úsek komunikace I/27 z Bolevce do Třemošné s novou lávkou pro pěší a cyklisty

Byl otevřen nový úsek komunikace I/27 z Bolevce do Třemošné s novou lávkou pro pěší a cyklisty

25. 6. 2021 | Autor: Ing. Radka Žáková

Na otevření nové komunikace, které proběhlo tento týden, přijel i ministr dopravy Karel Havlíček. K investici státu do rozšíření stávající dvoupruhové státní komunikace na čtyřpruhovou se přidala ještě ta města – lávka pro pěší a cyklisty,… Více...

Město vyzývá cyklisty ke spolupráci na zlepšení cyklistické infrastruktury v Plzni

14. 6. 2021 | Autor: Ing. Radka Žáková

Během pandemie se zvýšila individuální nemotorová doprava také v Plzni. Cyklistů i uživatelů koloběžek a segwayů v ulicích a na stezkách přibývá a jejich uživatelé tak prověřují místní cyklistickou infrastrukturu… Více...

SVSMP se letos zapojila do Výzvy "Do práce na kole"

30. 6. 2020 | Autor: Ing. Jan Kuneš

SVSMP se letos zapojila do Výzvy „Do práce na kole“ a aktivně polykala kilometry. Jakých výsledků bylo dosaženo: celkem tři týmy po čtyřech členech najely 1.745,1 km a nachodily 460,5 km, tj. celkem 2.205,6 km. Více...

Generel cyklistických tras města Plzně – aktualizace 2019

22. 8. 2019 | Autor: Ing. Pavla Dyntarová

Cyklistická doprava tvoří důležitou součást moderního pojetí dopravy. Jejími největšími výhodami jsou ekologická nezávadnost s pozitivním vlivem na zdravotní stav obyvatel, nízké ekonomické náklady a dostupnost cílů cest. Více...

Doporučené cyklotrasy na území Plzně

4. 9. 2018 | Autor: Ing. Pavla Dyntarová

SVSMP připravila ve spolupráci se SITMP pro cyklisty, kteří se pohybují po Plzni, mapu doporučených tras. Více...

Postup povolování osazení stojanu na kola na chodníku/stezce v majetku města Plzně

3. 7. 2018 | Autor: Ing. Pavla Dyntarová

Vztah k pozemku: uzavření smlouvy o výpůjčce se statutárním městem Plzeň. Neuzavírá se nájemní smlouva, protože stojany na kola jsou od nájmu osvobozeny (za umístění stojanu v pozemku města se nic neplatí).Žádost o výpůjčku… Více...

Kolik už máme v Plzni komunikací pro cyklisty?

15. 9. 2015 | Autor: Ing. Pavla Dyntarová

V Plzni byl v roce 2001 schválen Radou města Plzně generel cyklistických tras města, tedy koncepční dokument základní sítě komunikací pro cyklisty. Hlavním cílem generelu je postupně zajistit nabídku bezpečného, pohodlného a přímého… Více...

Obousměrný provoz cyklistů v jednosměrkách

4. 5. 2015 | Autor: Ing. Pavla Dyntarová

Obousměrná jízda cyklistů v jednosměrných komunikacích má – jako všechno v dopravě – svá poměrně přesná pravidla. Jednosměrka, kde mohou cyklisté jezdit i v protisměru, je vždy označena svislým dopravním značením – dodatkovou… Více...

Cyklotrasy na mapovém portálu města Plzně

28. 2. 2008 | Autor: Ing. Pavla Dyntarová

Na internetových stránkách města Plzně jsou v Geografickém informačním systému (GIS) zakresleny cyklistické trasy v Plzni a blízkém okolí. Více...

Cykloturistické trasy v Plzni

14. 2. 2008 | Autor: Ing. Pavla Dyntarová

V Plzni a nejbližším okolí je několik značených cykloturistických tras. Více...

Informace o GDPR

 

Oficiální stránky města Plzně

 

Novinky na E-mail

4374

Město Plzeň