Intenzity dopravy během krizových opatření - II.

Analýza dopadu opatření k omezení pohybu osob a jejich následného uvolňování na intenzity dopravy v Plzni - aktualizovaná data

Vláda ČR přijímala postupně opatření k omezení šíření viru SARS-CoV-2 mezi obyvateli. Omezení pohybu mělo vliv i na dopravu osob a tedy i na intenzity automobilové dopravy.

Pomocí dat z dopravních detektorů jsme zpracovali analýzu vlivu těchto opatření na intenzity automobilové dopravy v Plzni. Zpráva vyhodnocuje celodenní průběhy počtu vozidel na vytipovaných profilech v určených dnech podle přijatých opatření. Zde v aktualizované verzi článku jsou zveřejněna i nová data související s postupným uvolňováním těchto opatření.

Celé znění zprávy lze najít na tomto odkazu nebo níže pod článkem.