Dopravní průzkumy

Navigace

Podíly jednotlivých druhů dopravy na profilovém řezu městem

24. 1. 2022 | Autor: Ing. Monika Klabochová

V rámci zpracování plánu udržitelné mobility plzeňské aglomerace pořizuje město Plzeň multimodální dopravní model. Pro kalibraci modelu (rozdělení přemísťovacích vztahů mezi jednotlivé módy) byl proveden průzkum intenzit jednotlivých druhů dopravy na profilovém řezu městem. Jedná se o pomyslný řez po řekách Berounka, Radbuza a Úhlava, na kterém byla sledována všechna přemostění a zjištěn počet osob překonávajících řeku v průběhu jednoho dne. V přiložené zprávě uvádíme seznam profilů a mapu jejich umístění, metodiku průzkumu, sledované druhy dopravy a vyhodnocení průzkumu. Pro představu o rozložení druhů dopravy jsou ve zprávě uvedeny souhrnné grafy a dále grafy na vybraných profilech a lávkách. V příloze naleznete doplňující data a průzkumy, která bylo třeba provést a dále detailní tabulku s vyhodnocením průzkumu.

Informace o GDPR

 

Oficiální stránky města Plzně

 

Novinky na E-mail

6244

Město Plzeň