Dopravní průzkumy

Navigace

Informace o dopravě v Plzni za rok 2019

3. 9. 2020 | Autor: Ing. Vladimír Pouzar

Vážení čtenáři,
     zde je k dispozici publikace, která Vám již tradičně přináší základní přehled o dosavadním vývoji a stavu dopravy v Plzni.
 
     Tato ročenka je určena jednak pro dopravní odborníky, pro které jsou připravena a zpracována především vybraná statistická data, ale přináší také řadu zajímavých informací pro veřejnost.
 
     Ročenka shrnuje základní demografické charakteristiky města, statistické údaje o dopravním zařízení, vozovém parku městské dopravy, dopravní nehodovosti, informuje o financování dopravy a dopravních staveb, zatížení komunikační sítě města Plzně automobilovou dopravou, parkování ve městě, řízení dopravy a dalších oblastech souvisejících s dopravní infrastrukturou.
 
     Bližší informace o naší činnosti Vám případně poskytneme na pracovišti Klatovská 10-12 nebo Klatovská 56.
 
Po kliknutí na název kapitoly se otevře příslušná část publikace ve formátu PDF.
 
 
Nejdůležitější demografické charakteristiky města, statistické údaje o pozemních komunikacích a jejich vybavení.
   Automobilová doprava
Data o vývoji automobilizace a motorizace, intenzity dopravy na komunikační síti, časové variace dopravy v Plzni během různých časových období.
   Intenzity automobilové dopravy
Mapa s vyznačenými objemy dopravy na vybraných komunikacích města (počet vozidel za 24 hodin v průměrný pracovní den).
   Veřejná doprava
Základní charakteristiky veřejné dopravy, statistika provozu v roce 2019, schéma linek MHD, novinky, realizované rekonstrukce, počty přepravených cestujících v trolejbusech a tramvajích a další. 
Pěší zóny ve městě - informace, plánek. Stavby pro chodce realizované v roce 2019.
Popis nově budovaných stezek a objektů.
Informace o dalších fázích rekonstrukce železničního uzlu Plzeň, přesmyk domažlické trati.
   Doprava v klidu
Zóny placeného parkování, informace o cenách, další možnosti parkování v centrální oblasti města. 
   Řízení dopravy
Informace o světelné signalizaci, modernizace v roce 2019,  přehled používaných technologií, preference MHD. Rozvoj městského kamerového systému.
   Dopravní nehodovost
Základní údaje ze statistických dat Policie ČR, nejvíce nehodové křižovatky a úseky v roce 2019.
   Rozvoj dopravní infrastruktury
Informace o dokončených, probíhajících i připravovaných stavbách s výraznějším vlivem na dopravní situaci v Plzni.
   Financování dopravy a dopravních staveb
Struktura výdajů na dopravu vynaložených z rozpočtu města.
   Nestavíme jen komunikace
Informace o akcích provedených na zeleni a parkovém vybavení ve městě.
 
  
Zpracovatel ročenky: Monika Klabochová, SVSmP

Informace o GDPR

 

Oficiální stránky města Plzně

 

Novinky na E-mail

1591

Město Plzeň