Starší

Navigace

Plzeň, město založené - Cervia 2002

26. 10. 2002 | Autor: Ing. Hana Hrdličková

Po roční přestávce se město Plzeň znovu představilo na zahradnické výstavě Město v květech v italské Cervii. Libreto k zahradní expozici neslo tentokrát název PLZEŇ město založené a jeho autorem byl opět Ing. Jakub Chvojka.Ocenění pro Plzeň

příkaz krále Václava II. - lokátor Jindřich - lokace města - založení města - vznik města

historie

Na příkaz krále Václava II. byla roku 1295 založena lokátorem Jindřichem Nová Plzeň. Město vzniklo na místě, kde se postupně stékají všechny čtyři řeky západních Čech (Mže, Radbuza, Úhlava a Úslava). Řeky významně ovlivnily vedení tehdejších obchodních cest a město Nová Plzeň vzniklo na jejich křížení. Na ploše přibližně 20 ha postupně vyrostla pravoúhlá síť 15 ulic s velkým náměstím uprostřed (největší gotické náměstí v Čechách 136 x 193 m). Geometrická představa ideálního města na šachovnicovém půdorysu však byla pokaždé upravena konkrétními přírodními podmínkami. Bylo tomu tak i v případě Plzně. Ze tří stran jsou kolem náměstí vždy dvě řady bloků. Na východní straně však terénní podmínky dovolily pouze jednu řadu. Od východu tak bylo město nejzranitelnější (jednou odtud bylo dobito). Dominantou náměstí je chrám sv. Bartoloměje z konce 13. století (dokončen až na počátku 16. století) s nejvyšší kostelní věží v Čechách (102,26 m). Náměstí dále zdobí renesanční radnice z poloviny 16. století postavená italským stavitelem Giovanni de Statiem.

motivy v obraze expozice

plán města = plán expozice

Šachovnici založeného města zde představují květinové záhony a štěrková pole. Světlá plocha na „náměstí“ společně s částí písmene P (pod kostelní věží) tvoří půdorys kostela sv. Bartoloměje.

Šachovnice

věž kostela sv. Bartoloměje

Kostelní věž byla vybrána pro svůj originální architektonický výraz, ale především pro svou roli ústřední dominanty v městském panoramatu. V návrhu je věž stylizována siluetou z ocelové pásoviny.

Věž

krabice – lavice – radnice

V místě, kde se nachází v Plzni radnice je instalována černá krabice, na ní je možné vyzkoušet jak se sedí na plzeňské radnici.

koláž na téma radnice

Na černé bedně je směrem do „náměstí“ koláž s vyobrazením průčelí budovy a texty.

Koláž

plzeňská dlažba

Po obvodu náměstí je použita typická plzeňská dlažba (kamenné desky).

písmena

Na „náměstí“ a kolem něj se objevují písmena P, L, Z, E, Ň.

Informace o GDPR

 

Oficiální stránky města Plzně

 

Novinky na E-mail

2412

Město Plzeň