Starší

Navigace

PLZEŇ město piva - Maggio in fiore 2000

25. 10. 2002 | Autor: Ing. Hana Hrdličková

Město Plzeň se v roce 2000 poprvé zúčastnilo tradiční zahradnické výstavy Město v květech v italské Cervii. Libreto k zahradní úpravě s názvem PLZEŇ město piva zpracoval Ing. Jakub Chvojka.Ocenění pro Plzeň

pívo - tradiční vaření píva - pivovarnictví - pivovar - Plzeňský pivovar - Plzeň

Symbolem výstižně charakterizujícím Plzeň je jistě pivo, avšak prezentovat město monotématicky pojatou kreací by bylo prvoplánové. Pro vykreslení naší západočeské metropole byly tedy použity následující atributy:

věž kostela sv. Bartoloměje, typická plzeňská dlažba, pivopět řek spojených s Plzní

věž kostela sv. Bartoloměje

Kostelní věž byla vybrána pro svůj originální architektonický výraz, ale především pro svou roli ústřední dominanty v městském panoramatu.
V návrhu je věž ztělesněna stylizovanou siluetou z ocelové pásoviny. Zároveň se jí dá projít jako "bránou".

Věž kostel sv.Bartoloměje

plzeňská dlažba

Přístupová cesta k "městské bráně" je vydlážděna z typické plzeňské desky, kladené na příčnou průběžnou spáru. Chodníček je oboustranně lemován květinami, jež snad mohou symbolizovat mírně zvlněný terén kolem plzeňského sídla. Od brány dále na východ je povrch chodníku vysypán mořskými mušličkami (podsyp štěrku). "Vymušlování" lze interpretovat jako dotek blízkého moře, se kterým máme my suchozemci Itálii mimo jiné spojenou. "Mořský" chodník je lemován levandulí.

Plzeňská dlažbaPlzeňská dlažba

pivo

"Chmelnice", fundament plzeňského tradičního moku, celé úpravě dominuje. Zároveň však hraje roli jakéhosi zeleného paravánu, který vytváří dva symbolické světy - geometrický svět města plný slunce (věž, pravidelné záhony) a svět řek, přírody, pohody a zdánlivého poklidu (bílé meandry pod korunami stromů). "Chmelnice" je tvořena dřevěnými kůly, po kterých se jednotlivé rostliny pnou. Nejedná se tedy o klasickou konstrukci známou z produkčních chmelnic.

Pivo

pět řek spojených s Plzní

Mže, Radbuza, Úhlava, Úslava a Berounka, všechny tyto řeky jsou spojeny s Plzní. Tak vysoký počet je jistě nezvyklý, proto byl vybrán jako jeden z atributů charakterizující západočeskou metropoli. Řeky jsou stylizovány do pěti květinových meandrů. "Voda" se proplétá mezi kmeny pinií (Pinus pinea). Při pohledu do krajiny většinou vnímáme řeku jako nejsvětlejší plošku, proto byla v úpravě zvolena bílá barva meandrů.

Řeky

Informace o GDPR

 

Oficiální stránky města Plzně

 

Novinky na E-mail

1371

Město Plzeň