Starší

Navigace

Informace o dopravě v Plzni za rok 2004

1. 9. 2005 | Autor: Ing. Monika Klabochová

Jako již tradičně, i za rok 2004 zveřejňujeme ročenku informací o dopravě v Plzni.

Základní ukazatele (dokument PDF, 139 kB)

Nejdůležitější charakteristiky a o obyvatelstvu, městě a dopravní infrastruktuře.

Automobilová doprava (dokument PDF, 74 kB)

Statistická data, intenzity dopravy na vybraných stanovištích, časové variace dopravy.

Pentlogram intenzit automobilové dopravy (dokument PDF, 157 kB)

Mapa s vyznačenými objemy dopravy na komunikacích,  vyjadřuje počet aut za 24 hodin v každém směru na vybraných úsecích komunikační sítě v Plzni.

Městská hromadná doprava (dokument PDF, 330 kB)

Základní charakteristiky o síti MHD, dopravní průzkumy, informace o projektu Plzeňská karta a systému Integrované dopravy Plzeňska.

Cyklistická doprava (dokument PDF, 722 kB)

Dopravní průzkumy, různá dopravní opatření.

Parkování, tzv. doprava v klidu (dokument PDF, 3,08 MB)

Informace o možnostech a cenách parkování, umístění parkovacích automatů.

Dopravní ústředna a automatizavaný systém řízení dopravy (dokument PDF, 1,34 MB)

Řízení dopravy, kamerový systém a světelná signalizace.

Nehodovost a opatření ke zvyšování bezpečnosti dopravy

Vybraná opatření realizovaná v minulém roce, základní statistiky z oblasti dopravní nehodovosti, kterou připravujeme ve spolupráci s PČR.

Otevření části dálničního obchvatu města (dokument PDF, 6,81 MB)

Průběh a popis výstavby jednotlivých částí dálničního obchvatu.

Rekonstrukce v sadech Pětatřicátníků (dokument PDF, 1,8 MB)

Průběh a popis výstavby důležitého přestupního uzlu.

Financování (dokument PDF, 51 kB)

Vybraná čísla z hlediska financování dopravy.

Informace o GDPR

 

Oficiální stránky města Plzně

 

Novinky na E-mail

1180

Město Plzeň