2020

Navigace

  • Úvodní stránka
  • Archiv
  • 2020
  • Provedení zdravotně-bezpečnostního řezu keřových vrb podél promenádní cesty u Velkého boleveckého rybníka

Provedení zdravotně-bezpečnostního řezu keřových vrb podél promenádní cesty u Velkého boleveckého rybníka

24. 1. 2020 | Autor: Jiřina Maršálková

Během února tohoto roku bude v prostoru promenádní cesty podél Velkého boleveckého rybníka pod Bílou Horou proveden zdravotně-redukční řez keřovitých vrb, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti cesty směrem k vodě.

Vrby jsou v současnosti vzrostlé do výšky 4-5m a v budoucnosti by hrozilo vylamování jejich větví a jejich pád na cestu nebo do rybníka. Protože je žádoucí vrby v tomto místě zachovat (rybník je významným krajinným prvkem, vrby slouží jako místo pro úkryt a hnízdění ptactva a v neposlední řadě porost podél cesty omezuje vliv větru na promenádní cestě), bude přistoupeno k jejich zkrácení na takovou výšku, která v budoucnost umožní jejich další a snazší údržbu (zakracování výmladků).

Ostatní dřeviny, vyjma dvou suchých vrb, zůstanou na promenádní cestě bez zásahu.


Informace o GDPR

 

Oficiální stránky města Plzně

 

Novinky na E-mail

7184

Město Plzeň