Celoplošná oprava Úněšovské ulice

Na konci listopadu byla provedena výměna asfaltového krytu části Úněšovské ulice.

Na konci listopadu byla provedena výměna asfaltového krytu části Úněšovské ulice. Součástí opravy byla také výšková úprava znaků inženýrských sítí.
Jedná se o frekventovanou komunikaci s provozem MHD a ve velké míře využívanou návštěvníky OC GLOBUS.

Prováděcí firma: DYBS Plzeň, s.r.o.

Celkové náklady stavby: 600.000,- Kč


před:
        

po: