PM-037 – oprava mostu Dopravní ul.

V září a začátkem října 2017 byl opraven most přes Vejprnický potok v Dopravní ul.

V září a začátkem října 2017 byl opraven most přes Vejprnický potok v Dopravní ul. Bylo přistoupeno k sanaci říms a čel mostu, opravě odvodnění a zábradlí.

Prováděcí firma: inkasta s.r.o.

Celkové náklady: 294.880 Kč


před opravou:
     

po opravě: