Oprava polní cesty Křimice – Radčice - Skvrňany

V listopadu 2016 byla provedena celoplošná výměna asfaltového koberce polní cesty Křimice – Radčice - Skvrňany.

V listopadu 2016 byla provedena celoplošná výměna asfaltového koberce polní cesty Křimice – Radčice - Skvrňany.

Prováděcí firma: STRABAG a.s.

Celkové náklady: 1.256.422,86 Kč

před:
      

po: