Oprava a sanace mostu PM-084 – ul. U Velkého Rybníka

Vzhledem ke špatnému stavu říms, zábradlí a svodidel mostu byla během září 2017 provedena oprava tohoto mostku.

Vzhledem ke špatnému stavu říms, zábradlí a svodidel mostu byla během září 2017 provedena oprava tohoto mostku. Byla kompletně vyměněna svodidla a opraveny římsy, zábradlí mostu a provedeny sanační práce na čelech mostku.

Prováděcí firma: Ekolevel s.r.o.

Celkové náklady: 360.670 Kč


před opravou:
     

po opravě: