Oprava chodníku Spolková ul.

Koncem srpna letošního roku byla dokončena oprava chodníku ve Spolkové ulici č. 20-26.

Koncem srpna letošního roku byla dokončena oprava chodníku ve Spolkové ulici č. 20-26. Místy nevyhovující živičný kryt chodníku byl nahrazen zámkovou dlažbou. Došlo rovněž k výměně betonových obrub a chodník byl v dolní části přespádován, tak aby dešťová voda mohla bez problémů odtékat do stávající uliční vpusti.

Termín dokončení: 31. 8. 2016

Stavba byla provedena s celkovým nákladem 292.820,- Kč včetně DPH.

Prováděcí firma: Silnice Nepomuk s.r.o.