2015

Navigace

Ve čtvrtek 24. 9. 2015 odpoledne byla na Lochotíně nedaleko Domu pohádek slavnostně ukončena soutěž mladých zahradníků. Všem 10 soutěžícím družstvům se podařilo dokončit zadaný úkol se ctí. Všichni ve stanoveném čase vytvořili polovinu odpočívadla s lavičkou a květinovým záhonem, vysadili listnatý alejový strom a položili pás kobercového trávníku. Čtyřčlenná družstva tvořili studenti třetích a čtvrtých ročníků středních zahradnických škol. Všichni studenti se shodovali na tom, že nejnáročnější pro ně byla pokládka žulových odseků na zpevněné ploše pod lavičkou, naopak nejvíce je bavila práce s květinami a trávníkem.

Odborná šestičlenná porota sledovala jejich práci po celou dobu soutěže a hodnotila kvalitu provedení do posledních detailů. Všímala si také vzájemné spolupráce členů družstva, organizace práce a dodržování bezpečnostních předpisů.

Na stupních vítězů se umístili:
1. místo: Česká zahradnická akademie Mělník, střední škola a vyšší odborná škola,
2. místo: Střední škola zahradnická a technická Litomyšl,
3. místo: Střední zahradnická škola Rajhrad.

Za odvedenou práci a pomoc při zvelebování města všem soutěžícím poděkoval náměstek primátora Ing. Petr Náhlík.

       

 

Informace o GDPR

 

Oficiální stránky města Plzně

 

Novinky na E-mail

6394

Město Plzeň