2014

Navigace

Vážení čtenáři,

otvíráte publikaci, která Vám již tradičně přináší základní přehled o dosavadním vývoji a stavu dopravy v Plzni.

Tato ročenka je určena jednak pro dopravní odborníky, pro které jsou připravena a zpracována především vybraná statistická data, ale přináší také řadu zajímavých informací pro veřejnost.

Ročenka shrnuje základní demografické charakteristiky města, statistické údaje o dopravním zařízení, vozovém parku městské dopravy, dopravní nehodovosti, informuje o financování dopravy a dopravních staveb, zatížení komunikační sítě města Plzně automobilovou dopravou, parkování ve městě, řízení dopravy a dalších oblastech souvisejících s dopravní infrastrukturou.

Bližší informace o naší činnosti Vám rádi poskytneme na pracovišti Klatovská 10-12 nebo Klatovská 56. Další údaje o SVSmP je také možné získat navštívením internetových stránek http://www.svsmp.cz 

Po kliknutí na název kapitoly se otevře příslušná část publikace ve formátu PDF.
.
Nejdůležitější demografické charakteristiky města, statistické údaje o pozemních komunikacích a jejich vybavení.
   Automobilová doprava
Data o vývoji automobilizace a motorizace, intenzity dopravy na komunikační síti, časové variace dopravy v Plzni během různých časových období.
   Intenzity automobilové dopravy
Mapa s vyznačenými objemy dopravy na vybraných komunikacích města (počet osobních a nákladních vozidel za 24 hodin v průměrný pracovní den).
   Veřejná doprava
Základní charakteristiky sítě MHD, statistika provozu v roce 2014, schéma linek MHD. Nová vozovna, technologie, plánování. Rekonstrukce tramvajových tratí. Přehled preference MHD na řízených křižovatkách.
Pěší zóny ve městě - informace, plánek..
Souhrnné údaje o cyklistických trasách, popis nově budovaných stezek a objektů.
   Železniční doprava
Informace o dalších krocích rekonstrukce železničního uzlu Plzeň a okolních tratí.
   Doprava v klidu
Zóny placeného parkování, informace o cenách, další možnosti parkování v centrální oblasti města. 
   Řízení dopravy
Informace o světelné signalizaci, akce realizované v roce 2014,  rozvoj městského kamerového systému.
   Dopravní nehodovost
Základní údaje ze statistických dat Policie ČR, nejvíce nehodové křižovatky a úseky v roce 2014.
   Rozvoj dopravní infrastruktury
Informace o dokončených i probíhajících stavbách s výraznějším vlivem na dopravní situaci v Plzni.
   Financování dopravy a dopravních staveb
Struktura výdajů na dopravu vynaložených z rozpočtu města.
.
.
Zpracovatel ročenky: Jitka Dixová, SVSmP

 

Informace o GDPR

 

Oficiální stránky města Plzně

 

Novinky na E-mail

4462

Město Plzeň