Plaská 9-15 – oprava chodníku ve vnitrobloku

V měsíci dubnu letošního roku byla realizována akce "Plaská 9-15 – oprava chodníku ve vnitrobloku". Byla provedena výměna původního litého asfaltu za nový asfaltový povrch včetně výměny záhonových obrubníků  a úprava odvodnění chodníku.

Stavba byla dokončena s nákladem 339.593 ,- Kč.

Prováděcí firma: CETINA A KENAUR s.r.o.