2013

Navigace

V Borském parku a lesoparku jsou postupně obnovovány pěší cesty. V letošním roce (2013) byla dokončena další etapa úpravy cest vedoucích k viaduktu pod železniční tratí. Dříve nevyhovující vymleté pěšiny plné erozních rýh, výmolů a děr byly nahrazeny kvalitními mlatovými cestami a kamennou dlažbou. Dešťová voda byla svedena do nových žlabů. Pro pohodlnou chůzi z kopce je část úseku opatřena kovovým zábradlím. Součástí úpravy byla instalace nových laviček a odpadkových košů.


    

    

Informace o GDPR

 

Oficiální stránky města Plzně

 

Novinky na E-mail

4381

Město Plzeň