2013

Navigace

Informace o dopravě v Plzni za rok 2013

8. 10. 2014 | Autor: Ing. Vladimír Pouzar

Standardní ročenka - informace o dopravě v Plzni 2013. Více...

Městský kamerový systém k 31.12.2013

25. 2. 2014 | Autor: Ing. Vladimír Pouzar

Informace o rozšíření městského kamerového systému v roce 2013 Více...

Smíšená návěstidla SSZ pro chodce a cyklisty v Plzni

19. 12. 2013 | Autor: Ing. Vladimír Pouzar

Koncem roku 2013 došlo na několika křižovatkách v Plzni k demontáži speciálních návěstidel pro cyklisty a jejich nahrazení smíšenými symboly chodec/cyklista na přilehlých přechodech. Proč? Více...

Přejmenování zastávek MHD v Plzni je završeno

19. 12. 2013 | Autor: Ing. Jaroslav Vosátko

Článek informuje o ukončení procesu přejmenování názvů zastávek, které se zrealizovalo 15.12.2013. Více...

Častý vandalismus v okružních městských sadech

3. 12. 2013 | Autor: Ing. Lucie Nižaradzeová

Okružní městské sady, zelený smaragd kolem historického jádra města Plzně, se pomalu ukládají ke svému spánku. V letošním roce těšily statisíce lidí při krátkých procházkách, hostily desítky kulturních a společenských akcí, zpestřovaly… Více...

Celoplošná oprava vozovky v ul. U Velkého rybníka v Plzni

7. 11. 2013 | Autor: Miroslava Pojerová

V měsíci květnu letošního roku byla realizována akce "Celoplošná oprava vozovky v ul. U Velkého rybníka v Plzni". Bylo provedeno odfrézování stávajícího nevyhovujícího asfaltového povrchu, lokální výměna a oprava… Více...

Tylova ulice - rekonstrukce autobusové zastávky

7. 11. 2013 | Autor: Miroslava Pojerová

V měsíci dubnu letošního roku byla realizována rekonstrukce zálivu MHD V Tylově ulici u budovy ZČU ve směru do centra. Součástí bylo zrušení pravého jízdního pruhu komunikace Tylova, umístění zálivu do tohoto prostoru a úprava… Více...

Plaská 9-15 – oprava chodníku ve vnitrobloku

7. 11. 2013 | Autor: Miroslava Pojerová

V měsíci dubnu letošního roku byla realizována akce "Plaská 9-15 – oprava chodníku ve vnitrobloku". Byla provedena výměna původního litého asfaltu za nový asfaltový povrch včetně výměny záhonových obrubníků  a úprava odvodnění… Více...

Park na náměstí Milady Horákové – obnova cest

7. 11. 2013 | Autor: Ing. Martina Kováříková

V parku na náměstí Milady Horákové v letošním roce proběhla oprava další části cest. Více...

Školní ulice – celoplošná oprava komunikace

Školní ulice – celoplošná oprava komunikace

17. 10. 2013 | Autor: Bc. Lukáš Huleš

V měsíci říjnu letošního roku byla realizována akce „Školní ulice – celoplošná oprava komunikace“. Více...

Úprava parkování ve vnitrobloku Pod Lesem v Plzni

Úprava parkování ve vnitrobloku Pod Lesem v Plzni

17. 10. 2013 | Autor: Bc. Lukáš Huleš

V měsíci srpnu letošního roku byla realizována akce „Úprava parkování ve vnitrobloku Pod Lesem v Plzni“. Více...

Obnova cest v Borském parku – nové cesty k viaduktu

Obnova cest v Borském parku – nové cesty k viaduktu

16. 10. 2013 | Autor: Ing. Petr Kuták

V Borském parku a lesoparku jsou postupně obnovovány pěší cesty. V letošním roce (2013) byla dokončena další etapa úpravy cest vedoucích k viaduktu pod železniční tratí. Více...

Vyhlídka pod Mikulášským hřbitovem

Vyhlídka pod Mikulášským hřbitovem

16. 10. 2013 | Autor: Ing. Petr Kuták

V letošním roce (2013) byla dokončena cesta na vyhlídku pod Mikulášským hřbitovem. Více...

Přejmenování zastávek se blíží

10. 10. 2013 | Autor: Ing. Jaroslav Vosátko

Článek informuje o přejmenování zastávek MHD, ke kterému dojde ke dni 15.12.2013. Více...

Co nového v arboretu Sofronka?

2. 9. 2013 | Autor: Ing. Jan Kaňák, Ph.D.

Na severním okraji Plzně, na začátku rozsáhlého komplexu lesů, mezi Kamenným a Seneckým rybníkem, se nachází ráj borovic – arboretum Sofronka. Ještě před nedávnem o něm nikdo moc nevěděl: jako pracoviště Výzkumného ústavu lesního hospodářství… Více...

1 | 2další

Informace o GDPR

 

Oficiální stránky města Plzně

 

Novinky na E-mail

4465

Město Plzeň