Režim placené parkování v centru města Plzně od 1.11.2012 (tisková zpráva)

Článek seznamuje veřejnost se změnami režimu parkování v centru Plzně.

K 1. listopadu 2012 byla provedena úprava režimu placeného parkování v centru města v souladu s usnesením Rady města Plzně č. 959 ze dne 28. 6. 2012.

Vyhrazená stání pro držitele parkovacích karet v ulici Bezručova, Sedláčkova a Veleslavínova byla vytvořena na úkor stávajících smíšených parkovacích stání, tj. pro držitele karet a parkovacího lístku. Tento krok vede ke zvýšení komfortu parkování zejména trvale bydlících občanů v historické části města.

Současně s výše uvedenou úpravou bylo nově v Pallově ulici před objektem Střediska volného času dětí a mládeže zpoplatněno 15 parkovacích stání  v zóně B – 20 Kč/hod a byl zde umístěn parkovací automat. Zároveň byla 3 parkovací stání na východní straně náměstí Republiky vyhrazena pro držitele parkovacích karet zóny A a parkovací automat byl z plochy náměstí odstraněn.

Upozorňujeme držitele parkovací karty zóna B pro místní komunikaci sady Pětatřicátníků, že jim bude do doby skončení platnosti parkovací karta vyměněna pro zónu A. Tuto výměnu provádí společnost Parking Plzeň, s.r.o., rovněž i prodej nových parkovacích karet.

Městská policie bude první tři týdny tolerovat řidiče, kteří si zakoupí parkovací lístek a zaparkují vozidlo na nově vyhrazeném parkovacím stání pro držitele parkovacích karet.