2012

Navigace

Od září 2011 do května 2012 probíhaly práce na revitalizaci požární nádrže v Plzni – Újezdě, která byla ve velmi špatném technickém stavu. Došlo k vybourání dna nádrže s panely, vybourání betonového brouzdaliště včetně opěrných zdí a zábradlí. Nádrž má nyní přírodě blízký charakter, má nově vymodelované dno, pozvolné svahy, ale zároveň jí zůstala funkce požární nádrže. Zajímavostí je vybudování mokřadní části s výsadbou vhodných rostlin, která má vliv na zlepšení kvality vody a zároveň může sloužit jako biotop pro obojživelníky. Nový vzhled nádrže vhodně dokresluje charakter Vesnické památkové zóny Újezd.

Celkové náklady na revitalizaci dosáhly 5.326.850,- Kč vč. DPH.
 
Stav před rekonstrukcí             Stav po rekonstrukci
    
                                                        Celkový pohled na revitalizovanou nádrž

 

Informace o GDPR

 

Oficiální stránky města Plzně

 

Novinky na E-mail

4314

Město Plzeň