2011

Navigace

Po kliknutí na název kapitoly se otevře příslušná část publikace ve formátu PDF.
.
Nejdůležitější demografické charakteristiky města, statistické údaje o pozemních komunikacích a jejich vybavení.
   Automobilová doprava
Data o vývoji automobilizace a motorizace, intenzity dopravy na komunikační síti, časové variace dopravy v Plzni během různých časových období.
   Intenzity automobilové dopravy
Mapa s vyznačenými objemy dopravy na vybraných komunikacích města (počet osobních a nákladních vozidel za 24 hodin v průměrný pracovní den).
   Veřejná doprava
Základní charakteristiky sítě MHD, statistika provozu v roce 2011, schéma linek MHD.
Souhrnné údaje o cyklistických trasách, popis nově budovaných stezek a objektů.
   Doprava v klidu
Zóny placeného parkování.
   Řízení dopravy
Informace o světelné signalizaci, akce realizované v roce 2011, preference vozidel MHD na křižovatkách řízených SSZ, rozvoj kamerového systému.
   Dopravní nehodovost
Základní údaje ze statistických dat Policie ČR, nejvíce nehodové křižovatky a úseky v roce 2011.
   Rozvoj dopravní infrastruktury
Informace o dokončených i probíhajících stavbách s výraznějším vlivem na dopravní situaci v Plzni.
   Financování dopravy a dopravních staveb
Struktura výdajů na dopravu vynaložených z rozpočtu města.
.
.
Zpracovatel ročenky: Jitka Dixová, SVSmP

Informace o GDPR

 

Oficiální stránky města Plzně

 

Novinky na E-mail

0121

Město Plzeň