Informace o dopravě v Plzni za rok 2009

Tradiční ročenka i tentokráte přináší množství informací o dopravě v Plzni, statistické údaje a popis významných nově budovaných objektů dopravní infrastruktury.

 Po kliknutí na název kapitoly se otevře příslušná část publikace ve formátu PDF.
Základní ukazatele 
Nejdůležitější demografické charakteristiky města, statistické údaje o pozemních komunikacích a jejich vybavení.
 

Automobilová doprava
Data o vývoji automobilizace a motorizace, intenzity dopravy na komunikační síti, časové variace dopravy v Plzni během různých časových období.

Pentlogram intenzit automobilové dopravy
Mapa s vyznačenými objemy dopravy na vybraných komunikacích města (počet osobních a nákladních vozidel za 24 hodin v průměrný pracovní den).

Městská hromadná doprava
Základní charakteristiky sítě a provozu MHD, spuštění projektu " Dynamický dispečink", první etapa optimalizace MHD.

Cyklistická doprava
Souhrnné údaje o cyklistických trasách, popis nově budovaných stezek a objektů.
 

Doprava v klidu
Zóny placeného parkování.

Řízení dopravy
Informace o světelné signalizaci, akce realizované v roce 2009, preference vozidel MHD na křižovatkách řízených SSZ.

Dopravní nehodovost
Základní údaje ze statistických dat Policie ČR, nejvíce nehodové křižovatky a úseky v roce 2009.

Rozvoj dopravní infrastruktury
Informace o dokončených i probíhajících stavbách s výraznějším vlivem na dopravní situaci v Plzni.

Financování dopravy a dopravních staveb
Struktura výdajů na dopravu vynaložených z rozpočtu města.