2009

Navigace

Radobyčice-Podhájí, rekonstrukce ulic Jahodová, Lužní a Nad Úhlavou

25. 2. 2009 | Autor: Ing. Milan Hausdorf

SVSMP připravuje v současné době k realizaci rekonstrukci ulic Jahodová, Lužní (západní část) a Nad Úhlavou (východní část) jako další etapu postupné obnovy komunikací v Radobyčicích-Podhájí. Zahájení stavby přichází v úvahu… Více...

Rekonstrukce Skupovy ulice

20. 2. 2009 | Autor: Ing. Milan Hausdorf

Město Plzeň v současné době připravuje k realizaci další část rekonstrukce Skupovy ulice. Součástí stavby bude i dopravní napojení vnitrobloku Šimerovy ulice. Realizace má proběhnout v roce 2010. Celkové náklady stavby přesáhnou… Více...

Stavební úpravy Žlutické ulice

20. 2. 2009 | Autor: Ing. Milan Hausdorf

SVSMP v současné době připravuje k realizaci stavební úpravy Žlutické ulice v úseku od Remusu k Rabštejnské ul. Součástí stavby bude i bezprostředně navazující část Toužimské ulice. Stavba bude zahájena nejdříve na jaře… Více...

Rekonstrukce městského kamerového systému

19. 2. 2009 | Autor: Ing. Vladimír Pouzar

Městský kamerový systém (MKS), který je v majetku města Plzně, slouží ke sledování dopravy, veřejného pořádku a míst s potenciálním výskytem trestné činnosti, pomáhá při řízení dopravy, při zajišťování hromadných akcí na území… Více...

Dotace na údržbu cyklistických stezek

19. 2. 2009 | Autor: Ing. Pavla Dyntarová

Město Plzeň připravuje na letošní rok dvě žádosti o dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na údržbu cyklistických stezek. Více...

Plán výstavby SSZ na křižovatce Rokycanská - Hřbitovní

16. 2. 2009 | Autor: Ing. Vladimír Pouzar

V prvním pololetí roku 2009 proběhne výstavba nového světelného signalizačního zařízení na křižovatce Rokycanská - Hřbitovní. Více...

Terasy pod Divadlem J.K. Tyla v Plzni

Terasy pod Divadlem J.K. Tyla v Plzni

13. 2. 2009 | Autor: Ing. Klára Cílková

Současný stav bezprostředního okolí budovy Velkého Divadla J.K. Tyla zcela neodpovídá estetickým ani provozním nárokům kladeným na sadový okruh historického jádra města Plzně. Nově zpracovaný návrh úprav se toto snaží změnit a navazuje esteticky… Více...

Cyklistická stezka Plzeň Nová Hospoda - Valcha

6. 2. 2009 | Autor: Ing. Arnošt Kolařík

V druhé polovině roku 2008 se realizovala cyklistická stezka, která propojila Novou Hospodu a Valchu. Více...

Celoplošná oprava ulice Lužní a K Točně

Celoplošná oprava ulice Lužní a K Točně

4. 2. 2009 | Autor: Ing. Arnošt Kolařík

Plánovaná oprava ulic Lužní a K Točně v Radobyčicích byla zahájena v 07/2008. Více...

Oprava komunikace Ke Kačí Louži

Oprava komunikace Ke Kačí Louži

4. 2. 2009 | Autor: Ing. Arnošt Kolařík

Oprava komunikace byla provedena po položení sítí. Více...

Veřejné osvětlení v roce 2009

3. 2. 2009 | Autor: Vladislava Haldová

V roce 2009 se uskuteční několik projektů týkajících se veřejného osvětlení. Více...

Pěstební opatření v Lesoparku Ostende

3. 2. 2009 | Autor: Ing. Stanislav Janský

Oddělení městských lesů Správy veřejného statku města Plzně v únoru a březnu 2009 realizuje část pěstebních opatření dle projektu kanceláře GeoVision, s.r.o. "Lesopark Ostende". Více...

Stavební úpravy ulice U Bachmače

Stavební úpravy ulice U Bachmače

2. 2. 2009 | Autor: Ing. Arnošt Kolařík

SVSMP bude zajišťovat v r. 2009 stavební úpravy v ulici U Bachmače. Stavba bude realizována dle zpracované projektové dokumentace. Více...

Studentská ulice na Lochotíně - stezka pro chodce a cyklisty

7. 10. 2008 | Autor: Ing. Pavla Dyntarová

Na nedávno dokončenou stezku podél Karlovarské a Gerské třídy navázala další stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem podél Studentské ulice. Více...

Výměna technologie měnírna Bolevec

26. 9. 2008 | Autor: Vladislava Haldová

V rámci stavby bude realizována rekonstrukce rozvodny 22 kV a celková výměna stejnosměrné technologie ve stávajícím objektu měnírny Bolevec v Plzni, situované na ulici Kaznějovská č.o. 4 na pozemku p.č. 3616, k.ú. Bolevec. Více...

předchozí1 | 2 | 3další

Informace o GDPR

 

Oficiální stránky města Plzně

 

Novinky na E-mail

4291

Město Plzeň