2008

Navigace

Úprava břehu Velkého boleveckého rybníka - II. etapa

29. 1. 2008 | Autor: Jiřina Maršálková

Na podzim letošního roku bude zahájena II. etapa úpravy břehu Velkého boleveckého rybníka v úseku od bezpečnostního přelivu rybníka k Jacht-klubu. Tato stavba bude svým charakterem plynule navazovat na již realizované úpravy svahu bývalé ledovací rampy.

V rámci stavby budou realizovány následující stavební objekty:

  • vybudování dvou přístupových schodišť do vody
  • vybudování 3 vstupů do vody respektující současné průšlapy v porostu rákosu. Vstupy budou ohraničeny volně loženými kameny zabraňujícími jejich rozšiřování.
  • vybudování nové písečné pláže
  • vybudování 3 vstupů ze stávajícího chodníku v ulici U Velkého rybníka včetně sjezdové rampy pro přístup tělesně postižených osob
  • opevnění břehu kamennými bloky
Molo vybudované v předchozí etapě

 

Upravená plocha břehu bude oseta travní směsí a dosázena vhodnými dřevinami.

Cílem úprav je zabránění dalšího poškozování břehu větrnou a vodní erozí a zkvalitnění lokality pro rekreační využití.

Informace o GDPR

 

Oficiální stránky města Plzně

 

Novinky na E-mail

2111

Město Plzeň