Stavební úpravy Dobrovského ulice

V návaznosti na již realizovanou rekonstrukci plynovodu a vodovodu v ulici Dobrovského bude začátkem měsíce října zahájena rekonstrukce komunikace v úseku od ulice E. Beneše ke Klatovské.

V návaznosti na již realizovanou rekonstrukci plynovodu a vodovodu v ulici Dobrovského bude začátkem měsíce října zahájena rekonstrukce komunikace v úseku od ulice E. Beneše ke Klatovské.Dobrovského  - původní stav

V rámci stavby bude provedena oprava chodníků, nový povrch vozovky a nezbytné úpravy světelné signalizace.

Dobrovského - původní stavDobrovského - původní stavDobrovského - původní stavDobrovského - původní stav

 

Zhotovitelem stavby je na základě výběrového řízení firma Berger a.s..

Stavba bude dokončena v jarních měsících roku 2009 s ohledem na klimatické podmínky.

Celkové náklady dle podané nabídky činí 7,3 mil Kč.