Oprava chodníků na náměstí Míru

Koncem měsíce října 2008 bude zahájena 1. etapa opravy chodníků na náměstí Míru před budouvou Českého rozhlasu.

Koncem měsíce října 2008 bude zahájena 1. etapa opravy chodníků na náměstí Míru před budovou Českého rozhlasu.náměstí Míru - původní stav

 

Stavba by měla být dokončena do konce roku 2008.

V rámci stavby bude opravena levá strana chodníků od ul. Klostermanova k ul. 17. Listopadu, včetně vyrovnání obrub,oprav přejezdů , doplnění a posunutí veřejného osvětlení.

V r. 2009 bude stavba pokračovat 2.etapou.

náměstí Míru - původní stavnáměstí Míru - původní stav

 

Náklady stavby dle zpracované projektové dokumentace činí 2.9 mil Kč.