Nasvícené přechody pro chodce

V rámci stavebních opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu a ochrany chodců na komunikacích na území města Plzně budou realizovány další nasvícené přechody pro chodce.

 V rámci stavebních opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu a ochrany chodců na komunikacích na území města Plzně budou realizovány další nasvícené přechody pro chodce.Osvětlený přechod - Klatovská

 

Jedná se o následující přechody:

Osvětlení přechodu - CANOsvětlení přechodu - Zborovská

 

Realizace již byla zahájena po jednotlivých přechodech dle stavu přípravy potřebných povolení.

Náklady na jeden nasvícený přechod jsou v průměru 150 tisíc Kč.

Vlastní stavební úpravy zajišťuje na základě podané nabídky f. Welmont.