2008

Navigace

Brojova ulice - oprava chodníků

3. 4. 2008 | Autor: Vladislava Haldová

V letošním roce bude provedena oprava nevyhovujících živičných povrchů chodníků v Brojově ulici poškozených kořeny stromů a po výkopech inženýrských sítí. Více...

Oprava chodníku v Olšové ulici

Oprava chodníku v Olšové ulici

3. 4. 2008 | Autor: Ing. Arnošt Kolařík

Předmětem stavby je celková oprava chodníku na severní straně Olšové ulice. Začátek úpravy je za křižovatkou s Květnou ulicí a konec na nároží Slovanské třídy. Celková délka opravovaného úseku je 310 m. Více...

Oprava poloviny Slovanské aleje

27. 3. 2008 | Autor: Ing. Václav Šneberger

V současné době je částečně hotová oprava severní poloviny Slovanské aleje v úseku mezi vozovnou Slovany a náměstím Milady Horákové. Připravuje se pokračování stavby tak, aby celý tento úsek mohl být dokončen. Více...

Zhodnocení provozní bezpečnosti dubu rostoucího před budovou Západočeského muzea v Plzni

Zhodnocení provozní bezpečnosti dubu rostoucího před budovou Západočeského muzea v Plzni

26. 2. 2008 | Autor: Ing. Petr Kuták

Z důvodu prověření provozní bezpečnosti stromu - dubu stojícího před budovou Západočeského muzea v Plzni v Šafaříkových sadech - byl proveden přístrojový test odolnosti tohoto stromu proti zlomu a vyvrácení - tzv. tahová zkouška.… Více...

Oprava tramvajových přejezdů v Plzni

21. 2. 2008 | Autor: Vladislava Haldová

Na jaře roku 2008 bude provedena oprava nejvíce poškozených tramvajových přejezdů v Plzni Více...

Projekt zlepšení jakosti vody Velkého boleveckého rybníka v roce 2008

Projekt zlepšení jakosti vody Velkého boleveckého rybníka v roce 2008

20. 2. 2008 | Autor: Jiřina Maršálková

Rok 2007 byl druhým rokem zásadních zásahů do ekosystému Boleveckého rybníka s cílem zajistit dlouhodobé zvýšení kvality vody. Na základě vyhodnocení dosavadních výsledků bude projekt pokračovat i v letošním roce. Více...

Stavební úpravy Bělohorské ulice

Stavební úpravy Bělohorské ulice

19. 2. 2008 | Autor: Ing. Arnošt Kolařík

Stavební úpravy Bělohorské ulice budou provedeny v celé délce mezi ulicemi Luční a Malickou. Jedná se o opravu vozovky, parkovacího pruhu, chodníků, úpravy zeleně, výstavbu nového veřejného osvětlení a nových parkovacích stání.… Více...

Cyklistická stezka Vejprnická

Cyklistická stezka Vejprnická

19. 2. 2008 | Autor: Ing. Arnošt Kolařík

Cyklistická stezka Vejprnická je součástí postupně realizované páteřní cyklotrasy centrum - Skvrňany. Nově budovaný úsek na Vejprnické navazuje na již zbudovaný úsek kolem obchodu LIDL. Více...

Rekonstrukce mostu přes Hrádecký potok

Rekonstrukce mostu přes Hrádecký potok

19. 2. 2008 | Autor: Ing. Arnošt Kolařík

Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu přes Hrádecký potok na ulici Staroveská v Plzni - Újezdě. Důvodem přestavby mostu je špatný stavebně-technický stav a nevyhovující průtočná kapacita mostu. Více...

Rekonstrukce ulice V Lomech

19. 2. 2008 | Autor: Ing. Arnošt Kolařík

Na druhou polovinu roku 2008 připravuje SVSMP rekonstrukci ulice V Lomech o délce 215 m, která navazuje na již rekonstruovaný úsek této komunikace. Více...

Přehled akcí na SSZ připravovaných v roce 2008

15. 2. 2008 | Autor: Ing. Vladimír Pouzar

Po několika úspěšně dokončených projektech v roce 2007 je také na letošní rok plánována výstavba nových signalizačních zařízení, stejně jako modernizace některých stávajících. V logice řízení SSZ budou nově zapracovány i výzvy… Více...

Přehled úprav SSZ ukončených v roce 2007

15. 2. 2008 | Autor: Ing. Vladimír Pouzar

Objem dopravy v Plzni si žádá neustálou modernizaci zabezpečovacích prvků. Také v loňském roce proběhl na území města poměrně velký počet rekonstrukcí a novostaveb světelných signalizačních zařízení. Více...

Projektová příprava v cyklistické dopravě v roce 2008

12. 2. 2008 | Autor: Ing. Pavla Dyntarová

V roce 2008 zadává Správa veřejného statku města Plzně v oblasti cyklistické dopravy tyto projekty. Více...

Stavby pro cyklisty v roce 2008

11. 2. 2008 | Autor: Ing. Pavla Dyntarová

Na letošní rok připravuje SVSMP tyto stavby pro cyklisty. Více...

Nové lávky pro pěší a cyklisty na území města - aktualizace

6. 2. 2008 | Autor: Ing. Milan Hausdorf

Město Plzeň v současné době prověřuje možnosti využití mostních konstrukcí z demontovaných potrubních lávek u střelnice v Lobzích a u železniční stanice Plzeň-Jižní Předměstí. Více...

předchozí1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6další

Informace o GDPR

 

Oficiální stránky města Plzně

 

Novinky na E-mail

5183

Město Plzeň