2008

Navigace

Informace o dopravě v Plzni za rok 2008

27. 11. 2009 | Autor: Ing. Vladimír Pouzar

Tradiční ročenka i tentokráte přináší velké množství informací o dopravě v Plzni, statistické údaje a popis významných nově budovaných objektů dopravní infrastruktury. V souvislosti s další výstavbou nových cyklostezek ve městě byl proveden rozsáhlejší dopravní průzkum se zaměřením právě na cyklisty.

Po kliknutí na název kapitoly se otevře příslušná část publikace ve formátu PDF.

Základní ukazatele
Nejdůležitější demografické charakteristiky města, statistické údaje o pozemních komunikacích a jejich vybavení.

Automobilová doprava
Data o vývoji automobilizace a motorizace, intenzity dopravy na komunikační síti, časové variace dopravy v Plzni během různých časových období.

Pentlogram intenzit automobilové dopravy
Mapa s vyznačenými objemy dopravy na vybraných komunikacích města (počet osobních a nákladních vozidel za 24 hodin v průměrný pracovní den).

Městská hromadná doprava
Základní charakteristiky sítě a provozu MHD, Plzeňská karta.

Cyklistická doprava
Souhrnné údaje o cyklistických trasách, popis nově budovaných stezek a objektů, informace o provedeném průzkumu cyklistické dopravy ve městě.

Doprava v klidu
Stav parkování v placených zónách, umístění parkovacích automatů, záchytná parkoviště.

Řízení dopravy
Informace o světelné signalizaci a městském kamerovém systému, akce realizované v roce 2008.

Dopravní nehodovost
Základní údaje ze statistických dat Policie ČR, nejvíce nehodové křižovatky a úseky, vybraná opatření ke zvýšení bezpečnosti realizovaná v roce 2008.

Rozvoj dopravní infrastruktury
Informace o dokončených i probíhajících stavbách s výraznějším vlivem na dopravní situaci v Plzni.

Financování dopravy a dopravních staveb
Struktura výdajů na dopravu vynaložených z rozpočtu města.

Informace o GDPR

 

Oficiální stránky města Plzně

 

Novinky na E-mail

0232

Město Plzeň