2008

Navigace

Informace o dopravě v Plzni za rok 2008

27. 11. 2009 | Autor: Ing. Vladimír Pouzar

Tradiční ročenka i tentokráte přináší velké množství informací o dopravě v Plzni, statistické údaje a popis významných nově budovaných objektů dopravní infrastruktury. V souvislosti s další výstavbou nových cyklostezek… Více...

Vánoce 2008 – světelná výzdoba města

Vánoce 2008 – světelná výzdoba města

20. 11. 2008 | Autor: Vladislava Haldová

Jako minulé roky, tak i letos bude centrum města vyzdobeno světelnou výzdobou na veřejném osvětlení. Montáž výzdoby byla zahájena 15. listopadu a kromě stromu na náměstí Republiky by měla být hotová do 30. listopadu, kdy se rozsvítí… Více...

Dopravní opatření Štefánikova ulice

Dopravní opatření Štefánikova ulice

7. 11. 2008 | Autor: Ing. Arnošt Kolařík

Hlavním cílem stavby bylo zajistit větší bezpečnost chodců při přecházení přes Štefánikovu ulici v Plzni - Černicích v blízkosti obytných zón v ulicích U Školy a Studniční. Více...

Intenzity dopravy na objízdných trasách v průběhu uzavírky Americké třídy v Plzni

22. 10. 2008 | Autor: Ing. Vladimír Pouzar

Od poloviny dubna 2008 probíhá v Plzni rekonstrukce Americké třídy. V souvislosti s jejím postupným uzavíráním byly sledovány změny v intenzitách provozu na okolních komunikacích s cílem zjistit podrobnější informace… Více...

Radiová ulice - oprava povrchu vozovky

Radiová ulice - oprava povrchu vozovky

14. 10. 2008 | Autor: Vladislava Haldová

Na základě schváleného plánu oprav byla provedena celoplošná oprava povrchu vozovky v úseku Popelnicová - Školní včetně křižovatky Radiová x Školní Více...

Nasvícené přechody pro chodce

7. 10. 2008 | Autor: Ing. Arnošt Kolařík

V rámci stavebních opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu a ochrany chodců na komunikacích na území města Plzně budou realizovány další nasvícené přechody pro chodce. Více...

Vyhořelý bývalý vrtulníkový hangár č.13 na Borských polích v Plzni

Vyhořelý bývalý vrtulníkový hangár č.13 na Borských polích v Plzni

7. 10. 2008 | Autor: Ing. Arnošt Kolařík

Dne 13.9.2008 došlo k vyhoření objektu bývalého vrtulníkového hangáru na Borských polích v Plzni. Více...

Oprava chodníku v Lipové ulici

2. 10. 2008 | Autor: Vladislava Haldová

Oprava chodníku v Lipové ul. v úseku od ul. Pod Všemi svatými směrem k ul. Na Roudné. Více...

Oprava komunikace v ulici K Stráži

Oprava komunikace v ulici K Stráži

2. 10. 2008 | Autor: Vladislava Haldová

Oprava komunikace v ul. K Stráži byla provedena v úseku nad křižovatkou s ul. K Ráji. Více...

 Rekonstrukce parku na Husově náměstí již probíhá

Rekonstrukce parku na Husově náměstí již probíhá

2. 10. 2008 | Autor: Ing. Petr Kuták

V měsíci září začala úprava parku na Husově náměstí, která je podrobně popsána v článku ing. Cílkové. Práce (obnova pěších tras, modelace terénu, vegetační úpravy atd.) probíhají v plném proudu a budou dokončeny včetně obnoveného mobiliáře… Více...

Propustek ul. V Břízkách – Radčice

Propustek ul. V Břízkách – Radčice

30. 9. 2008 | Autor: Vladislava Haldová

Stávající nevyhovující propustek bude zkapacitněn a nahrazen novým propustkem.Postaven bude z rámů Beneš 2 x 1m. Koncová křídla budou taktéž z prefabrikátů Beneš. Nosnou konstrukcí propustku budou jak rámy prefabrikátů Beneš tak… Více...

Lávka přes náhon v Křimicích

Lávka přes náhon v Křimicích

30. 9. 2008 | Autor: Vladislava Haldová

Nevyhovující stávající lávka s nosnou ocelovou konstrukcí bude nahrazena novou dřevěnou lávkou s ocelovými výztuhami. Nová lávka je situována do místa stávající, což se odrazí na minimální úpravě předmostí. Začátek úpravy je daný začátkem… Více...

Stavební úpravy Dobrovského ulice

Stavební úpravy Dobrovského ulice

30. 9. 2008 | Autor: Ing. Arnošt Kolařík

V návaznosti na již realizovanou rekonstrukci plynovodu a vodovodu v ulici Dobrovského bude začátkem měsíce října zahájena rekonstrukce komunikace v úseku od ulice E. Beneše ke Klatovské. Více...

Rekonstrukce trakčního vedení a veřejného osvětlení Zborovská ulice

Rekonstrukce trakčního vedení a veřejného osvětlení Zborovská ulice

26. 9. 2008 | Autor: Vladislava Haldová

V rámci stavby bylo realizováno zřízení nové stezky pro cyklisty s chodníkem, rekonstrukce trolejbusového vedení a úprava veřejného osvětlení na společných stožárech s novým kabelovým rozvodem. Více...

Oprava chodníků na náměstí Míru

Oprava chodníků na náměstí Míru

25. 9. 2008 | Autor: Ing. Arnošt Kolařík

Koncem měsíce října 2008 bude zahájena 1. etapa opravy chodníků na náměstí Míru před budouvou Českého rozhlasu. Více...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6další

Informace o GDPR

 

Oficiální stránky města Plzně

 

Novinky na E-mail

3510

Město Plzeň