2007

Navigace

Celoplošná oprava ulice Škroupova

18. 9. 2007 | Autor: Ing. Arnošt Kolařík

V období března - červen 2007 proběhla oprava ulice Škroupova v úseku od Americké k Jagellonské ulici. Více...

Posouzení tranzitní dopravy v Plzni v souvislosti se zprovozněním obchvatu dálnice D5

18. 9. 2007 | Autor: Ing. Vladimír Pouzar

26. dubna 2007 byl proveden 4-hodinový směrový průzkum dopravy v Plzni s cílem zjistit objemy vnější a tranzitní dopravy včetně vyčíslení podílu na dopravě celkové. Více...

Oprava povrchu chodníku v Mohylové ulici

17. 9. 2007 | Autor: Vladislava Haldová

V průběhu měsíce června byla dokončena oprava povrchu chodníku v Mohylové ulici v úseku mezi Železničářskou a Staniční ulicí po pravé straně. Více...

Přestavba propustku v Zábělé

13. 9. 2007 | Autor: Ing. Arnošt Kolařík

Koncem roku 2007 byla zahájena přestavba propustku v Plzni - Zábělé. Více...

Ulice Na Dlouhých - oprava vozovky

12. 9. 2007 | Autor: Vladislava Haldová

V termínu od 27.7.2007 do 6.8.2007 proběhla oprava vozovky ulice Na Dlouhých mezi ulicemi Masarykova a Družby. Více...

Oprava Malesické ul. - vozovka

27. 8. 2007 | Autor: Vladislava Haldová

Na základě schváleného plánu oprav byla provedena oprava povrchu vozovky v ulici Malesická. Více...

Oprava chodníku v ul. Pod Vrchem - podél objektu ASTRA

24. 8. 2007 | Autor: Vladislava Haldová

Na počátku srpna 2007 byla dokončena oprava povrchu chodníku v ulici Pod vrchem podél objektu Astra. Více...

Nepomucká tř. - oprava chodníku

22. 8. 2007 | Autor: Vladislava Haldová

V červenci 2007 byly zahájeny práce na dosud neopravené části chodníku podél Nepomucké třídy v úseku od Plzeňské cesty k novému chodníku vybudovanému v rámci stavby Rekonstrukce křižovatky Jasmínová x Nepomucká. Více...

Celoplošná oprava povrchu vozovky v Topolové ulici

8. 8. 2007 | Autor: Vladislava Haldová

V měsíci červenci 2007 byla provedena celoplošná oprava povrchu vozovky v Topolové ulici následně po pokládce vodovodního řadu ISPA. Více...

Celoplošná oprava Nohovy ulice

6. 8. 2007 | Autor: Vladislava Haldová

V měsíci červenci 2007 byla provedena celoplošná oprava povrchu vozovky v Nohově ulici následně po pokládce vodovodního řadu ISPA. Více...

Celoplošná oprava povrchů ulice V Bezovce

26. 7. 2007 | Autor: Ing. Arnošt Kolařík

V období od března do června 2007 proběhla celoplošná oprava povrchů ulice V Bezovce v úseku Klatovská - Mánesova. Více...

Náměstí Českých bratří - oprava chodníku

25. 7. 2007 | Autor: Vladislava Haldová

V současné době se dokončuje oprava povrchu chodníku z Plzeňské dlažby podél obytných domů č.p. 12-16 na náměstí Českých bratří. Více...

Chodník při Chebské ul. v Křimicích

24. 7. 2007 | Autor: Vladislava Haldová

Dne 16.5.2007 byla dokončena oprava chodníku při Chebské ul. v Křimicích v úseku od Žitné ul. směrem ke staré hasičské zbrojnici. Více...

Ulice Pod Vrchem v Plzni

23. 7. 2007 | Autor: Vladislava Haldová

Na základě schváleného plánu oprav pro rok 2007 byla na přelomu května a června provedena oprava povrchu chodníku v ul. Pod vrchem v úseku ulic Republikánská - Pod Švabinami (levá strana). Více...

Točka a zastávky autobusů ve Lhotě

23. 7. 2007 | Autor: Ing. Arnošt Kolařík

 V listopadu 2006 byla zahájena stavba točky a zastávky autobusů ve Lhotě. Cílem stavby bylo zpřehlednit původní dopravně nevyhovující zpevněnou plochu kolem trafostanice.V rámci stavby byla provedena změna umístění zastávek MHD… Více...

předchozí1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6další

Informace o GDPR

 

Oficiální stránky města Plzně

 

Novinky na E-mail

8402

Město Plzeň