2007

Navigace

OBNOVA LOCHOTÍNSKÉHO PARKU - další postup

27. 6. 2007 | Autor: Ing. Klára Cílková

Lochotínský parkVeřejným projednáním projektu "Obnova Lochotínského parku (DÚR)" na konci května vyvrcholil dlouhý maratón projednávání návrhu obnovy, který se nyní může směle posunout do další fáze.

Projekt "Obnova Lochotínského parku" ve stupni dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) byl vyhotoven na konci února tohoto roku. Zadavatelem projektu je Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP), zpracovatelem pak Architektonické studio Hysek s.r.o. Od dokončení dokumentace probíhala až doposud projednání tohoto projektu se všemi zainteresovanými orgány státní správy, dotčenými organizacemi a občanskými sdruženími:

→  21.3. 07 - zainteresované úřady města Plzně (OŽP MMP, OŽP ÚMO 1, OPP MMP, ÚPP Plzeň, ÚKRMP, ZOO Plzeň, SVSMP)

→  27.03. 07 - Komise životního prostředí ÚMO 1

→  11.04. 07 - Komise životního prostředí MMP

→  20.04. 07 - občanská sdružení a ekologické iniciativy

→  27.04. 07 - výjezdní seminář zastupitelstva ÚMO 1

→  21.05. 07 - občanská sdružení a ekologické iniciativy (Občané za svá práva, SOPKA, Lidé lidem, Za zachování Roudné a jejího okolí, Roudná za důstojný život, ZOO Plzeň)

→  24.05. 07 - veřejné projednání s občany

→  05.06. 07 - Rada městského obvodu Plzeň 1

→  28.06. 07 - Rada města Plzně

 

♣   HODNOCENÍ PROJEKTU

Všemi těmito projednáními prošel návrh obnovy s čistým štítem, ba dosáhl výrazně kladného hodnocení. Samozřejmě padlo mnoho připomínek, rad a nápadů a řada z nich byla posléze do projektu dodatečně zapracována.

Stanovisko veřejnosti při veřejném projednání s občany v Lochotínském pavilonku bylo také z největší části souhlasné. Ukázalo se, že občany nejvíce trápí stavba parkovacího objektu a stavba objektu Země pohádek, které mají vyrůst na volné louce západně od Lochotínského pavilonku. Obě stavby však nejsou součástí projektu "Obnovy Lochotínského parku", nýbrž se jedná o zcela samostatné akce jiných investorů.

♣   A CO BUDE DÁLE ?

Nyní byl projekt předložen na Odbor stavebně správní MMP s žádostí o vydání územního rozhodnutí. Pokud územní rozhodnutí získá, zadá Správa veřejného statku vypracování dalšího stupně dokumentace, to jest dokumentace ke stavebnímu povolení. Půjde-li vše podle plánu, vypracování této dokumentace se předpokládá zhruba na jaro 2008. Poté poputuje projekt opět na Odbor stavebně správní MMP, tentokrát s žádostí o stavební povolení. Po jeho získání by se teprve mohlo přikročit k samotné realizaci úprav, které by mohly návštěvníky potěšit nejdříve v roce 2009.

Informace o GDPR

 

Oficiální stránky města Plzně

 

Novinky na E-mail

4325

Město Plzeň