2007

Navigace

Informace o dopravě v Plzni za rok 2007

10. 10. 2008 | Autor: Ing. Vladimír Pouzar

Tradiční ročenka i tentokráte přináší velké množství informací o dopravě v Plzni, statistické údaje a popis významných nově budovaných objektů dopravní infrastruktury. Pokračuje sledování vlivu již plně zprovozněného dálničního obchvatu na dopravní situaci ve městě. V souvislosti s tím byl proveden průzkum zaměřený na tranzitní dopravu, zvláště pak nákladní a kamionovou.
Ročenka 2007 - obálka

 

Základní ukazatele (dokument PDF, 129 kB)

Nejdůležitější demografické charakteristiky města, statistické údaje o pozemních komunikacích a jejich vybavení.

Automobilová doprava (dokument PDF, 1 MB)

Data o vývoji automobilizace a motorizace, intenzity dopravy na komunikační síti, časové variace dopravy, tranzitní doprava v Plzni.

Pentlogram intenzit automobilové dopravy (dokument PDF, 1,23 MB)

Mapa s vyznačenými objemy dopravy na vybraných komunikacích města (počet osobních a nákladních vozidel za 24 hodin v průměrný pracovní den).

Městská hromadná doprava (dokument PDF, 220 kB)

Základní charakteristiky sítě a provozu MHD, Plzeňská karta.

Cyklistická doprava (dokument PDF, 1,14 MB)

Souhrnné údaje o cyklistických trasách, popis nově budovaných stezek a objektů, informace o mapovém portálu města na internetu.

Doprava v klidu (dokument PDF, 453 kB)

Stav parkování v placených zónách, umístění parkovacích automatů, záchytná parkoviště.

Řízení dopravy (dokument PDF, 542 kB)

Informace o světelné signalizaci a městském kamerovém systému, akce realizované v roce 2007.

Dopravní nehodovost (dokument PDF, 595 kB)

Základní údaje ze statistických dat Policie ČR, nejvíce nehodové křižovatky a úseky, vybraná opatření ke zvýšení bezpečnosti realizovaná v roce 2007.

Financování dopravy a dopravních staveb (dokument PDF, 113 kB)

Struktura výdajů na dopravu vynaložených z rozpočtu města.

Informace o GDPR

 

Oficiální stránky města Plzně

 

Novinky na E-mail

6355

Město Plzeň