2007

Navigace

Informace o dopravě v Plzni za rok 2007

10. 10. 2008 | Autor: Ing. Vladimír Pouzar

Tradiční ročenka i tentokráte přináší velké množství informací o dopravě v Plzni, statistické údaje a popis významných nově budovaných objektů dopravní infrastruktury. Pokračuje sledování vlivu již plně zprovozněného… Více...

Partnerské zahrady na BUGA 07

Partnerské zahrady na BUGA 07

18. 12. 2007 | Autor: Ing. Klára Cílková

Velkolepá krajinářská výstava s více než 50-tiletou tradicí BUGA 07 konaná v německým městech Gera a Ronneburg byla v polovině října slavnostně ukončena. Poprvé v historii se jí zúčastnilo také město Plzeň,… Více...

Oprava zálivu MHD "Fialková" - Štefánikova ulice

13. 12. 2007 | Autor: Vladislava Haldová

Na Bručné byla dokončena oprava trolejbusového zálivu v zastávce Fialková. Více...

Rádiová ulice - oprava chodníku

13. 12. 2007 | Autor: Vladislava Haldová

Na základě schváleného plánu oprav byla během října 2007 dokončena oprava povrchu chodníku Rádiové ul. v úseku od ulice Popelnicová k ulici Na Kovárně po pravé straně. Více...

Oprava vozovky ul. K Černému mostu

13. 12. 2007 | Autor: Vladislava Haldová

V katastrálním území Litice byla dokončena oprava místní komunikace K Černému mostu v úseku od křižovatky s ul. K Valše. Více...

Tovární ulice - celoplošná oprava

13. 12. 2007 | Autor: Vladislava Haldová

Po pokládce horkovodu a přeložce vodovodu ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a.s. provedla SVSmP celoplošnou opravu ulice Tovární. Stávající silniční žulové obruby byly vyrovnány a stávající nevyhovující živičný povrch… Více...

VÁNOCE 2007: nový betlém na plzeňském náměstí

VÁNOCE 2007: nový betlém na plzeňském náměstí

3. 12. 2007 | Autor: Ing. Klára Cílková

Letošní Vánoce na plzeňském náměstí se neponesou pouze v duchu nového dláždění; na italském porfyru se zaskví také nový betlém - zato však tradiční, ryze český. K jeho slavnostní instalaci dojde ve čtvrtek 20. prosince 2007… Více...

Vánoční osvětlení 2007

22. 11. 2007 | Autor: Bc. Viktor Lang

Roku 2007 navazuje vánoční světelná výzdoba na předcházející roky, kdy Správa veřejného statku města Plzně zdobila širší centrum města. Více...

Parkovací automaty

17. 11. 2007 | Autor: Ing. Aleš Richtr

Parkoviště s parkovacími automaty jsou v Plzni provozována na základě Vyhlášky města Plzně č. 5/2000. Více...

Přístup k podchodu železniční tratě ve Vojanově ulici

16. 11. 2007 | Autor: Ing. Václav Šneberger

Nový podchod včetně schodiště směrem k Vojanově ulici byl z důvodu nutné koordinace prací realizován současně se stavbou optimalizace železniční trati Plzeň - Stříbro. V současné době, po dořešení majetkových vztahů k pozemkům,… Více...

Obnova VO v ulicích Hruškova, Čermákova, V Bezovce

5. 11. 2007 | Autor: Bc. Viktor Lang

Ve třetím čtvrtletí roku 2007 proběhla obnova veřejného osvětlení ve třech ulicích mezi Mánesovou a Schwarzovou ulicí. Více...

Rozšíření komunikace a visutý chodník v ulici Na Roudné

Rozšíření komunikace a visutý chodník v ulici Na Roudné

4. 11. 2007 | Autor: Ing. Arnošt Kolařík

V období duben - srpen 2007 proběhla stavba rozšíření vozovky a vybudování visutého chodníku v ulici na Roudné. Více...

Stavební úpravy ulice E. Beneše

30. 10. 2007 | Autor: Ing. Arnošt Kolařík

V listopadu 2007 byla zahájena stavba v ulici E. Beneše v úseku mezi ulicemi Stehlíkova až Arbesova. Více...

Úpravy objektu Denisovo nábřeží 12

24. 10. 2007 | Autor: Vladislava Haldová

Dům na Denisově nábřeží 12 je hlavním sídlem společnosti PMDP, a.s. V roce 2007 zde byla dokončena přístavba nového výtahu, půdní vestavba kanceláří a celková oprava fasády domu. Více...

Nová stezka do Třemošné

22. 10. 2007 | Autor: Ing. Pavla Dyntarová

Od poloviny října 2007 mohou cyklisté mířící z Bolevce do Třemošné využít novou stezku pro chodce a cyklisty. Stezka začíná pod železniční zastávkou Bolevec (na světelně řízené křižovatce u Třemošenského rybníka odbočit… Více...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6další

Informace o GDPR

 

Oficiální stránky města Plzně

 

Novinky na E-mail

0000

Město Plzeň