2006

Navigace

Stezka pro chodce a cyklisty do Zadních Skvrňan

26. 5. 2006 | Autor: Ing. Pavla Dyntarová

V květnu 2006 byla otevřena stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem (t.j. pás pro cyklisty vedle pásu pro chodce) podél Vejprnické ulice a ulice Terezie Brzkové v Zadních Skvrňanech. Ke zřízení stezky byly využity stávající asfaltové chodníky, její délka je 1,7 km. Investorem byl ÚMO Plzeň 3.

Vejprnická ulice

Správa veřejného statku města Plzně připravuje projekt na prodloužení této stezky směrem do centra města (podél Vejprnické ulice pod železničním mostem ke křižovatce s Křimickou ulicí).

Informace o GDPR

 

Oficiální stránky města Plzně

 

Novinky na E-mail

6232

Město Plzeň