2006

Navigace

Průběh prací 1. etapy regenerace travnatých ploch v Borském parku

16. 10. 2006 | Autor: Ing. Petr Kuták

Od poslední informace o akci Správy veřejného statku "Regenerace travnatých ploch v Borském parku" již uběhly bezmála dva měsíce. Od té doby práce zdárně pokročily. Chtěli bychom vás opět aktuálně informovat, co je nového.

Shrnutá pláň byla pomocí laserového nivelačního přístroje urovnána - viz foto.

Informační ceduleNivelace plochy

Potom byla zahájena pokládka závlahového potrubí. Prováděcí firmu trochu potrápil půdní profil. Z důvodu výskytu velkého množství křemenitých valounů nešlo nasadit frézovou rýhovačku, ale výkop musel být provedene pomocí malých bagříků.  Do připravených rýh bylo uloženo více než kilometr plastových trubek tvořících několik závlahových sekcí - viz foto. V parku byla zřízena nová vodoměrná šachta, kde je závlaha napojena. Nedostačující tlak vody ve vodovodním řadu si vyžádal navýšení počtu sekcí. Naštěstí problém byl vyřešen a závlahový systém byl již provizorně odzkoušen - viz foto.

Pokládka potrubíZkouška závlah

V současné době je již zpět na plochu navezena dočasně shrnutá ornice a bylo provedeno vláčení pláně - viz foto. Byly vysbírány kameny a zbytky kořenů - viz foto. Upravené území bylo  oploceno pomocí dřevěných kůlů a ocelového pletiva, aby byl zamezen přístup lidí a psů. V nejbližší době se začne navážet rašelina a dolomitický vápenec, který bude zapraven do horizontu půdní frézou. Již jsou též objednány nové stromy - okrasné hlohy, které budou vysazeny, jakmile je školka dodá.

Vyhrabané kameníVláčení plochy

Při posledním kontrolním dnu bylo z několika důvodů (krajní agrotechnický termín, sedání půdy, riziko poškození trávníku při výsadbě stromů) odsouhlaseno provést osetí travním semenem až na jaře roku 2007.

Informace o GDPR

 

Oficiální stránky města Plzně

 

Novinky na E-mail

9593

Město Plzeň