Vliv otevření obchvatu dálnice D5 na intenzity dopravy v Plzni

6. října 2006 byl otevřen poslední úsek dálničního obchvatu Plzně a tím i celé dálnice D5. Díky průběžně prováděným dopravním průzkumům je možné provést vyhodnocení přínosů dálničního obchvatu pro město Plzeň. Následující vyhodnocení zahrnuje data za celý říjen 2006 a lze tedy předpokládat jistou stabilizaci dopravy.

6. října 2006 byl otevřen poslední úsek dálničního obchvatu Plzně a tím i celé dálnice D5.

Díky průběžně prováděným dopravním průzkumům je možné provést vyhodnocení přínosů dálničního obchvatu pro město Plzeň. Následující vyhodnocení zahrnuje data za celý říjen 2006 a lze tedy předpokládat jistou stabilizaci dopravy.

Úvodem ještě přehled postupného otevírání dálnice D5:

říjen 1995           kompletace úseku Praha – Ejpovice
listopad 1997    úsek Plzeň (Sulkov) – Rozvadov
prosinec 2003   provizorní obchvat Plzně: 2 pruhy Ejpovice – Černice + II/180 + 4 pruhy Útušice – Sulkov
květen 2004        vstup do EU
srpen 2004         4 pruhy Ejpovice – Černice
6. října 2006       úsek Černice – Útušice s tunelem Valík (kompletní celá D5).

1. Porovnání intenzit dopravy na průtahu Plzní v říjnu 2003 před otevřením provizorního obchvatu a v říjnu 2006

Sledovaná místa:   - Rokycanská tř. u OD TESCO
                                   - Tyršova ul. na křižovatce Rychtářka (střed města)
                                   - Domažlická tř. u mostu přes trať Plzeň - Cheb

Údaje pocházejí ze stabilních křižovatkových detektorů, nejsou rozlišeny druhy vozidel

 

Graf

Srovnání intenzity dopravy za 24 hodin pracovního dne na sledovaných místech v roce 2003 a 2006

 

Tabulka

2. Porovnání intenzit dopravy na průtahu Plzní v září 2006 a v říjnu 2006 (po 6.10.) tj. přímý efekt otevření tunelu Valík

  Sledovaná místa jako v předchozím vyhodnocení.

  Údaje pocházejí ze stabilních křižovatkových detektorů, nejsou rozlišeny druhy vozidel.

 

Tabulka

3. Porovnání intenzit dopravy na Rokycanské tř. a na dálnici v roce 2004 a v říjnu 2006

Sledovaná místa:      - Rokycanská tř. u OD TESCO
                                      - dálnice u Letkova

 

Mapa

Údaje pocházejí z ručního profilového sčítání, které rozlišuje druhy vozidel. V roce 2004 byly provedeny dva průzkumy v rozsahu 24 hodin, a to v dubnu po částečném otevření obchvatu (používána byla pouze polovina komunikace v obousměrném provozu s omezením rychlosti) a v říjnu, po úplném zprovoznění části obchvatu. 19. října 2006 proběhlo sčítání v délce 4 hodiny a k přepočtu na 24 hodinové intenzity byly použity koeficienty z průběžných výsledků výzkumných úkolů zpracovávaných firmou EDIP s.r.o.

Druhy vozidel:

OA        -          osobní automobily
LN        -          lehké nákladní automobily o nosnosti do 3,5t
TN        -          těžké nákladní automobily o nosnosti nad 3,5t
NS        -          návěsové, přívěsové soupravy
A           -          autobusy (mimo MHD)

 

Tabulka

Skladba dopravního proudu:

Grafy

Závěry:

Celkové výsledky se dají hodnotit jako velice pozitivní. Dálniční obchvat splnil svoji úlohu, odvedl tranzitní dopravu i část regionální z města a absorboval veškerý nárůst dopravy posledních 3 let ve směru západ - východ. Podíl nákladní dopravy na průtahu městem stále klesá.

K ověření množství i směrovosti tranzitní nákladní dopravy v Plzni předpokládáme provést na jaře 2007 směrový průzkum metodou zápisu registračních značek na vjezdech a výjezdech z města.