2006

Navigace

1. etapa regenerace travnatých ploch v Borském parku zahájena

1. 9. 2006 | Autor: Ing. Hana Hrdličková

Na konci srpna byla zahájena regenerace centrální travnaté plochy v historické části Borského parku v Plzni. Spolu s opravou cest z přírodního materiálu to byla nejčastěji požadovaná úprava v anketě "Jak vidím Borský park".

Práce byly zahájeny odstraněním odumírajících hlohů. Následovat bude v prvním zářijovém týdnu skrývka ornice a terénní vyrovnání upravované plochy. Návštěvníci parku budou moci na kvalitní, zátěžový trávník vstoupit přibližně v červnu 2007, kdy drn již bude dobře prokořeněný a mladé rostliny nebudou poškozovány pohybem lidí.

Borský park byl založen v roce 1914 na ploše vojenského cvičiště. Tehdy se jednalo o cca 10 hektarů kolonád, alejových stromů, travnatých ploch a keřových skupin pravidelně rozmístěných podél osy kolmé na dnešní Klatovskou ulici. Při výstavbě sídliště na Borech v šedesátých letech minulého století došlo k rozšíření o nepravidelnou, krajinářskou úpravu lesoparku na svazích mezi sídlištěm (ulice Heyrovského) a řekou Radbuzou. V roce 2014 tedy uplyne 100 let od založení největšího a nejnavštěvovanějšího parku v Plzni. Tomu logicky odpovídá i stav jeho základních nosných prvků. Aleje hlohů, které tvoří základní, historickou kompozici, dožily. Jejich torza nenechají nikoho na pochybách, že je nutná jejich výměna. Mlatové cesty potřebují obnovit vrchní vrstu. Na mnoha místech díky pohybu pěších a cyklistů vystupují na povrch již jen nosné, štěrkové vrstvy.

Regenerace

To vše si uvědomili pracovníci SVSMP, kteří vykonávají správu těchto parkových ploch a začali se zabývat přípravou obnovy parku. Po dobrých zkušenostech spolupráce s veřejností na projektu "Park na přání", připravili tři pracovní setkání pod názvem "Jak vidím Borský park", jejichž výsledkem byly názory, přání a potřeby obyvatel v Borském parku. V anketě, která měla za cíl zjistit pořadí naléhavosti úprav jednotlivých částí a vybavenosti, jako nejdůležitější považovali návštěvníci regeneraci hlavní travnaté plochy a cest s přírodním povrchem. Druhá nejčastěji požadovaná změna bylo umístění dětského hřiště s dřevěnými herními prvky a hřiště se sportovními prvky.

Regenerace

Zdevastovaná centrální travnatá plocha je výsledkem jejího vysokého zatížení. Změna životního stylu s sebou přinesla i odlišné využití travnatých ploch. Rekreační sport, slunění i piknik na trávník do parku určitě patří. Tomu je však nutné přizpůsobit typ trávníku (způsob založení, vegetační vrstvy, složení travní směsi) a následně intenzitu údržby (počet sečí, přihnojování, provzdušňování a v neposlední řadě regulovanou zálivku). To vše zohlednila prováděcí dokumentace. Regenerace hlavní travnaté plochy byla rozdělena do dvou etap tak, aby návštěvníkům byla stále k dispozici alespoň část pro rekreační využití.

Regenerace

Realizace byla zahájena 29.8.2006 kácením dožilých hlohů. V prvním zářijovém týdnu začala skrývka vegetační vrstvy a bude následovat urovnání terénu. Vlastní práce by měly být dokončeny do prosince letošního roku. Vstup na nově založený trávník však bude návštěvníkům umožněn až po jeho důkladném prokořenění, což předpokládáme v červnu příštího roku. Po stabilizaci této plochy bude zahájena II. etapa, která by měla být dokončena nejdéle v prosinci 2007.

Informace o GDPR

 

Oficiální stránky města Plzně

 

Novinky na E-mail

4163

Město Plzeň