Úprava SSZ K620 Doudlevecká – U Trati

V rámci rekonstrukce povrchu ulice U Trati budou provedeny částečné úpravy také v samotné křižovatce Doudlevecká – U Trati, kromě jiného též úprava světelné signalizace na této křižovatce.

V rámci rekonstrukce povrchu ulice U Trati budou provedeny částečné úpravy také v samotné křižovatce Doudlevecká – U Trati. Tyto úpravy budou zahrnovat úpravu oblouků v místě pravého odbočení z ulice U Trati do Doudlevecké a umožní plynulejší průjezd dlouhých vozidel, především vozidel hromadné dopravy.

Současně s tím musí být provedena úprava světelné signalizace na této křižovatce. Bude provedena přeložka stožárů světelné signalizace a s tím související úprava kabeláže. Zároveň s tím dojde k výměně stávajícího zastaralého řadiče za nejnovější typ a současně budou vyměněna všechna návěstidla za nízkovoltové provedení LED 24V. Nová řídící technologie umožní aplikovat vhodnější režimy dynamického řízení dopravy včetně preference MHD a přinese podstatnou úsporu elektrické energie.

Během těchto prací bude SSZ na této křižovatce vypnuto v době od 19.10. do 13.11.2020 a po tuto dobu bude provoz v místě řízen příslušníky dopravního inspektorátu PČR.